Sahel

UNICEF finns på plats i 190 länder och regioner, däribland i Sahel-regionen, och arbetar tillsammans med och på uppdrag av ländernas regeringar för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Sahel

Läget har nu blivit så allvarligt i Sahelområdet att många regeringar har utlyst katastroftillstånd. UNICEF vädjar om 450 miljoner kronor för att kunna hjälpa barnen.

Unicef Logo Swedish
Afrikas horn

Runt om i världen pågår tysta katastrofer där barn är i akut behov av hjälp. UNICEF lyfter nu en rad bortglömda länder och vädjar om nära nio miljarder kronor för att rädda barns liv.

Unicef Logo Swedish
Sahel

UNICEF ökar distributionen av förnödenheter i Sahelområdet i västra och centrala Afrika, där över en miljon barn hotas av allvarlig undernäring under nästa år. Organisationen riktar en varning till världssamfundet, och uppmanar samtidigt omvärlden att agera. Området är stort och mer resurser krävs.