Uganda-Speak-WEB.jpg

Skribent |

Publicerad |

2010 07 22

Uppdaterad |

2010 07 22

Ungdomar diskuterade Afrikas framtid på stort forum

African Youth Forum

Uganda-Speak-WEB.jpg
Delegaten Helia Joyce, 16 år, från Mozambique, får hjälp med översättningen under African Youth Forum.

Ungdomarna hade workshops i tre dagar. Förutom forumets fokusfrågor diskuterade de hiv och aids, barns rättigheter, klimatförändring, tillgång till bra utbildning för alla, könsbaserat våld och fattigdomens påverkan på barnadödlighet. Tillsammans enades de om krav på förbättring som ska framföras till kontinentens politiska ledare.

Unga vill vara del av lösningen

UNICEFs chef i värdlandet Uganda, Dr. Sharad Sapra, höll tal under forumet.

– Ungdomar vill vara med och förändra världen, det har jag sett i mitt arbete och det ser jag på den här konferensen. Ni vill vara en del av lösningen. Ni vill att era röster och idéer ska bli  hörda, sa Dr. Sharad Sapra.

Ungdomarnas krav når Afrikas ledare

Nästa vecka har Afrikanska Unionen (AU) möte i Kampala, då kommer kontinentens politiska ledare att samlas. Två representanter från African Youth Forum har fått i uppdrag att läsa upp ungdomarnas budskap till politikerna på AU:s möte.

Kända deltagare på ungdomsforumet var bland andra Ugandas president Yoweri Museveni , som deltog i öppningsceremonin, och UNICEF-ambassadören Mia Farrow .

Mia-Farrow-WEB.jpg

I Mia Farrows tal uppmanade hon ungdomarna att ta framtiden i egna händer och hon beskrev sin syn på Afrika.

– Jag har rest till olika platser på denna gigantiska kontinent i nära två decennier nu. Jag har sett krig. Jag har sett våld. Jag har sett svält. Jag har hållit döende bebisar i min famn, som har dött av undernäring, eller på grund av aids. Jag har sett det värsta människor kan göra mot varandra. Men jag har också sett, och blivit inspirerad av, det största modet, generositeten och vänligheten. Jag har bevittnat ojämförlig godhet här. På denna kontinent har jag fått se mänsklighetens finaste sidor, sa Mia Farrow.

Se en video från African Youth Forum (på engelska) här:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.