Default hero image

Ingen jodbrist

i Armenien

Jodbrist, som kan leda till allvarliga utvecklingsstörningar hos barn, är nu helt utrotat i Armenien.

Skribent |

Publicerad |

2006 11 21

Uppdaterad |

2006 11 21

Ingen jodbrist i Armenien

Vid en ceremoni lämnade UNICEFs representant i Armenien, Sheldon Yett, över en plakett till landets hälsominister.

— Utrotningen av jodbristsjukdomar är ett viktig delmål i kampen för skydd och välfärd åt barnen i Armenien, säger Sheldon Yett. Omkring 20 miljoner barn i utvecklingsländer drabbas av jodbristsjukdomar varje år. Varenda ett av dem kan förhindras genom jodberikat salt.

Allvarliga effekter

Jodbrist är den vanligaste orsaken till förebyggbara mentala funktionshinder hos barn och kan i värsta fall leda till allvarlig utvecklingsstörning. Mildare former av jodbrist kan resultera i stora inlärningssvårigheter. Effekter hos vuxna är ökad risk för missfall och dödfödda barn.

Jodberikat salt är det mest effektiva sättet att förebygga jodbristsjukdomar eftersom salt konsumeras av alla och jodberikning är enkelt och billigt. Sverige har jodtillsatt salt sedan 1936. Att utrota jodbrist är en nyckelfaktor i UNICEFs uppdrag att ge alla barn chans att överleva och utvecklas.

Stor ökning av jodkonsumtion

1995 genomförde det armeniska hälsodepartementet tillsammans med UNICEF en studie som visade att över 50 procent av alla gravida kvinnor i landet led av jodbrist. Sedan 1997 har UNICEF och hälsodepartementet samarbetat med en saltfabrik för att utrota jodbristen genom heltäckande jodberikning.

En undersökning bland skolbarn i Armenien förra året fann att andelen hushåll som konsumerade jodberikat salt hade ökat till 97 procent från 70 procent 1998.
— Att jodbristen nu är utrotad betyder att 40 000 barn som föds i Armenien varje år nu skyddas mot bristsjukdomarna, säger Sheldon Yett. Nu krävs förbättrade regelsystem för att bibehålla detta resultat.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.