UNICEFÄmne
Armenien

Armenien

Armenien är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Armenien

Jodbrist, som kan leda till allvarliga utvecklingsstörningar hos barn, är nu helt utrotat i Armenien.