Default hero image

Global kampanj

för födsloregistrering

Roger LeMoyne 48 miljoner barn föds varje år utan att hamna i något register. Till följd av detta blir de ofta förnekade grundläggande rätt till hälsovård och utbildning och de blir lättare utsatta för illegal adoption, tvångsvärvning till det militära och trafficking.

Skribent |

Publicerad |

2005 03 01

Uppdaterad |

2005 03 01

Global kampanj för födsloregistrering

Utan en födelseattest saknar barnen ett lagligt namn, ett nationalitets-bevis och medborgerligt skydd. Barnen får också betydligt svårare att bevisa sin identitet och de åtnjuter inte samma grundläggande rättig-heter som andra barn.

“Write me down, make me real”

UNICEF startar nu tillsammans med sin partner Plan International och ärkebiskop Desmond Tutu en kampanj för födsloregistrering, kallad Write me down, make me real . Kampanjen ska sätta press på världens regeringar att leva upp till de åtgärder de utlovade då de skrev under FN:s konvention om barnets rättigheter.

- Det är på tiden att detta blir en av de prioriterade frågorna i världssamfundet, säger Desmond Tutu. Det handlar om allas rätt till en identitet, vilket är av avgörande betydelse för våra medborgerliga privilegier och rättigheter.

Flest i Afrika och Asien

Flest icke-registrerade barn finns i Afrika och Asien. I södra Asien saknar troligen 63 % av barnen födelseattest medan mer än hälften av alla födslar är oregistrerade i Afrika söder om Sahara. Alla barn har rätt till ett namn och en nationalitet och det är upp till regeringarna att säkerställa detta. Barn som inte registreras blir osynliga, de existerar inte.

Tio års arbete

UNICEF och Plan International har arbetat i tio år med att öka antalet registrerade barn, särskilt i Afrika. I Kambodja var en hel generation oregistrerad och därför har 2,4 miljoner människor fått födelseattester under de senaste månaderna.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

© UNICEF_UN0643861_Willocq_retusch.jpg
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.