UNICEFÄmne
Födelseregistrering

Födelseregistrering

Födelseregistrering är en rättighet och ett erkännande av barnets existens. Miljontals barn saknar detta idag. Enligt UNICEF är detta ett brott mot barnets rätt enligt barnkonventionen.

UNI135428-575x383.jpg
Födelseregistrering

Cirka 230 miljoner barn runt om i världen registreras aldrig, varken vid födseln eller senare. Detta innebär att de heller inte får något födelsebevis. Detta är ett brott mot deras rätt enligt barnkonventionen att registreras vid födseln och även rätt till ett namn och en nationalitet.

Unicef Logo Swedish
Födelseregistrering

Roger LeMoyne 48 miljoner barn föds varje år utan att hamna i något register. Till följd av detta blir de ofta förnekade grundläggande rätt till hälsovård och utbildning och de blir lättare utsatta för illegal adoption, tvångsvärvning till det militära och trafficking.