uni355854.jpg

Dödlig andra våg av covid-19

i Indien – tragedi för barnen

Just nu drabbas Indien av en dödlig andra våg av covid-19 och medicinsk utrustning är på väg att ta slut. Allvarligt sjuka patienter väntar utanför sjukhus. Desperata familjer ber om syrgas och utmattade hälsoarbetare kämpar för att rädda liv. Barnen drabbas enormt hårt av konsekvenserna.

Skribent |

Publicerad |

2021 05 10

Uppdaterad |

2021 05 10

Dödlig andra våg av covid-19 i Indien – en tragedi för barnen

uni355854.jpg
Barn i Indien förlorar just nu sina föräldrar och vårdnadshavare, och vård och sociala tjänster för barn hotas ytterligare av pandemins dramatiska utveckling.Foto: © UNICEF/Panjwani

Den nya vågen är nästan fyra gånger större än den första och viruset sprids i en oroande hastighet. Under bara ett dygn förra veckan rapporterades över 414 000 nya fall i Indien – det största antalet under ett dygn i något land under hela pandemins historia.

Samtidigt dog 3 915 personer på grund av covid-19 det dygnet. I genomsnitt rapporterades fyra nya fall varje sekund och mer än två dödsfall i minuten. UNICEF är mycket oroade över utvecklingen.

un0452715-scaled.jpg
Hälsoarbetare i skyddsutrustning hjälper en patient i en ambulans vid ett behandlingscenter för covidpatienter i Mumbai.Foto: © UNICEF/Paranjpe/AFP

Pandemin är långt ifrån över

– Det som händer i Indien bör vara en varningsklocka för hela världen. I södra Asien ökar nu antalet fall av covid-19 i en alarmerande hastighet, särskilt i Nepal, Sri Lanka och Maldiverna. Hela hälsosystem riskerar att kollapsa vilket kan leda till ännu fler tragiska dödsfall, säger Yasmin Ali Haque, chef för UNICEF i Indien.

Låga vaccinationsnivåer (mindre än tio procent i Indien, Sri Lanka och Nepal) ökar oron för att virusets spridning kan eskalera ännu mer, och liknande situationer syns också i andra delar av världen.

un0452716-scaled.jpg
Patienter får hjälp att andas med syrgasmasker vid en tillfällig behandlingssal för covidpatienter i New Delhi.<br>Foto: © UNICEF/Sharma/AFP

Barn drabbas hårt – lever i en tragedi

I takt med att fallen av covid-19 ökar, ökar också konsekvenserna för barnen. Barn förlorar just nu sina föräldrar och vårdnadshavare, och vård och sociala tjänster för barn hotas ytterligare av pandemins utveckling.

 • Tillgången till vård, skydd och utbildning begränsas.

 • Barn som blivit föräldralösa riskerar att utsättas för människohandel och övergrepp.

 • Barn riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och att utsättas för våld när restriktioner begränsar möjligheterna att få stöd och hjälp.

 • De går också miste om livräddande vaccinationer och behandlingar mot till exempel lunginflammation och andra sjukdomar.

 • Gravida riskerar att inte få den vård de behöver när de ska föda, något som hotar både mammors och barns liv.

 • Hälften av barnen i Indien lider redan av undernäring – något som nu riskerar att förvärras ytterligare.

 • 247 miljoner barn kan just nu inte vara i sina skolor och många har inte heller tillgång till digitala utbildningsmöjligheter.

uni346521-scaled.jpg
Många gravida i Indien riskerar just nu att inte få den vård de behöver när de ska föda, något som hotar både mammors och barns liv. Foto: © UNICEF/Panjwani

Vad gör UNICEF?

UNICEF finns på plats i Indien och har sedan pandemins början arbetat hårt för att hjälpa utsatta barn och deras familjer. 

 • Vi stöttar regeringen för att se till att kritiska samhällsfunktioner fortsätter att fungera för de mest utsatta över hela landet. 

 • Vi har också skickat livräddande utrustning som 3 000 oxygenkoncentratorer (maskiner som används för att behandla personer med syrebrist, och 2 000 fler är på väg), tester, skyddsutrustning, två miljoner ansiktsvisir och 200 000 kirurgmasker. 

 • Vi stöttar också fler än 50 000 vaccinationscenter mot covid-19 i 27 av Indiens delstater.

 • Hittills i år har vi sett till att 900 000 hälsoarbetare fått utbildning i hur man förebygger infektioner.

 • 26,2 miljoner gravida har fått tillskott av järn och folsyra.

 • 2,3 miljoner barn har fått tillgång till utbildning.

uni370554-scaled.jpg
UNICEF har levererat flera tusen oxygenkoncentratorer (maskiner som används för att behandla syrebrist hos patienter) och ännu fler är på väg. Maskinerna är mobila, kostnadseffektiva och enkla att hantera. Foto: © UNICEF/Vishwanathan

Situationen i Indien får globala konsekvenser

Indien är ett globalt centrum för vaccinproduktion. Det kraftigt ökande behovet av vaccin inom landet innebär att miljontals doser som skulle distribueras till låginkomstländer nu inte exporteras. Det leder till att färre doser kommer till låg- och medelinkomstländerna och att arbetet med vaccineringen i dessa länder saktas ned. Det innebär i sin tur att vi riskerar fler utbrott och mutationer.

UNICEF och övriga organisationer bakom det globala vaccinsamarbetet Covax uppmanar nu därför de rika länder som har överflödiga doser att ge dem till Covax, så att distributionen ut i världen kan fortsätta som planerat. För ingen är säker förrän alla är säkra.

Viruset respekterar inga gränser, och för att besegra covid-19 i alla våra hemländer måste vi också besegra det över hela världen – genom att vaccin och utrustning blir tillgängligt för alla.

Yasmin Ali Haque, chef för UNICEF i Indien

Ge en gåva idag och hjälp oss leverera livräddande produkter och utrustning, samt se till att vaccin mot covid-19 når fram till de mest utsatta världen över. Pandemin är inte över förrän den är över, överallt:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.