uni346889.jpg

Covid-19 hotar framsteg

i kampen mot barnadödlighet

Antalet barn som dör före sin femårsdag var förra året 5,2 miljoner, eller cirka 14000 per dag. En rekordlåg nivå efter årtionden av framsteg. Men framstegen hotas nu av coronapandemin. Livsviktiga insatser för att rädda barns liv har avbrutits på grund av brist på resurser och rädsla för smittspridning.

Skribent |

Publicerad |

2020 09 09

Uppdaterad |

2020 09 09

Covid-19 hotar årtionden av framsteg i kampen mot barnadödlighet

År 1990 dog 12,5 miljoner barn innan de nådde sin femårsdag. En ny rapport från UNICEF, WHO, UNDESA (FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor) och Världsbanken visar att den siffran år 2019 sjunkit till 5,2 miljoner, tack vare stora framsteg inom arbetet för att bekämpa barnadödligheten.

Men undersökningar från UNICEF och WHO visar att coronapandemin har lett till stora störningar inom barn- och mödrahälsovården, något som nu riskerar att utradera årtionden av framsteg.

När barn nekas tillgång till vård på grund av att systemet är överbelastat, eller när mammor är så rädda för infektionsrisken att de inte vågar föda på sjukhus, riskerar de också att bli offer för pandemin.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

– Det globala samfundet har kommit så långt inom arbetet för att eliminera dödsfall som går att förebygga, vi får inte låta pandemin stoppa oss, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef. Utan omedelbara investeringar för att få barn- och mödrahälsovården att fungera igen riskerar miljontals barn under fem år att dö.

De senaste 30 åren har enorma framsteg gjorts för barns överlevnad

  • Det totala antalet dödsfall bland barn under fem år minskade med 58 procent till 5,2 miljoner år 2019, från 12,5 miljoner 1990. (2018: 5,3 miljoner)  

  • Det totala antalet dödsfall bland barn 5-14 år minskade med 47 procent till 0,9 miljoner år 2019, från 1,6 miljoner 1990.

  • Det totala antalet dödsfall bland ungdomar och unga vuxna i åldern 15-24 år minskade med 22 procent till 1,4 miljoner år 2019, från 1,7 miljoner 1990.

De senaste 30 åren har mycket gjorts för att förebygga dödsfall bland barn. Stora satsningar inom vården för att förebygga risker och behandla vid bland annat prematur födsel, låg födelsevikt, förlossningskomplikationer, lunginflammation, diarré och malaria, har i kombination med vaccinationer räddat miljontals liv. 

Men samtidigt som världen kämpar för att hantera covid-19-pandemin, kan störningar i barn- och mödrahälsovården utlösa den största krisen för barns överlevnad sedan andra världskriget.

Redan bräckliga hälsosystem försvagas när de kämpar för att bemöta behoven som skapas av pandemin. Utan brådskande åtgärder riskerar denna hälsokris att utvecklas till en barnrättskris:

  • Baserat på globala undersökningar utförda av UNICEF och WHO har störningar inom en rad hälsoområden rapporterats över hela världen. I synnerhet har tjänster som hälsokontroller för barn, vaccinationer, familjeplanering och förlossningsvården påverkats negativt i minst 50 procent av länderna på grund av pandemin.

  • Risken ökar för brist på tillgång till och användning av viktiga hälso- och sjukvårdstjänster för gravida kvinnor och nyfödda under pandemin: hälsokontroller av gravida, vård efter födseln, och vaccinationer mot sjukdomar som kan förebyggas. 

  • Initiala uppskattningar tyder på betydande minskning av livräddande insatser och en ökning av undernäring, vilket kan leda till mer än en miljon dödsfall bland barn under fem år på bara sex månader.

Den här typen av vårdinsatser är kritiskt viktiga för att se till att barn och nyfödda inte dör av orsaker som går att förebygga. Till exempel: mammor som får vård av barnmorskor som utbildats enligt internationell standard löper 16 procent lägre risk att förlora sitt barn, och 24 procent lägre risk att föda för tidigt, enligt WHO.

Följande länder har drabbats hårdast av nedstängd sjukvård: Centralafrikanska republiken, Afghanistan, Madagaskar, Bolivia, Kamerun, Libyen och Sudan. 

Världens länder har enats om 17 globala mål som ska nås till år 2030. Endast tio år återstår och vi är fortfarande långt ifrån att nå globala mål kopplade till barns överlevnad. Rapporten visar att vi måste öka takten för att säkerställa att nyfödda och små barn överlever och utvecklas som de ska. 

Det är oacceptabelt att barn år 2020 fortsätter att dö av orsaker som hade kunnat förebyggas. Det satsas helt enkelt inte tillräckligt på barns rättigheter. Det behövs omedelbara investeringar för att se till att barn- och mödrahälsovården börjar fungera igen. Annars riskerar miljoner barn under fem år att dö.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.