Default hero image

830 000 barn dör

varje år av olyckor

Över 2000 barn dör varje dag av olyckor och varje år kommer tiotals miljoner in på sjukhus med skador som ofta leder till livslånga handikapp, det visar en ny rapport från UNICEF och Världshälsoorganisationen (WHO) som släpps idag.

Skribent |

Publicerad |

2008 12 09

Uppdaterad |

2008 12 09

830 000 barn dör varje år av olyckor

Rapporten innehåller den första världsomfattande undersökningen av olyckor som drabbar barn, och ger exempel på hur olyckor kan undvikas. Slutsatsen är att enkla säkerhetsåtgärder skulle kunna rädda minst 1000 barns liv varje dag.

En utvecklingsfråga

– Olyckor som drabbar barn är ett seriöst folkhälsoproblem och en viktig utvecklingsfråga. Förutom de 830 000 barn som dör varje år lider miljontals barn av skador som kräver flera års behandling och rehabilitering. Den kostnaden kan bli för mycket för en fattig familj. Barn i fattiga familjer och samhällen lever i farligare miljöer och utsätts för större risker, dessutom har de sällan tillgång till bra hälso- och sjukvård, säger Margaret Chan, chef för Världshälsoorganisationen.

Rapporten är ett samarbete mellan över 180 experter från alla världens hörn. Den visar att olycksfall är den största dödsorsaken bland barn över 9 år.

– 95 procent av dessa olyckor sker i utvecklingsländerna. Det måste göras mycket mer för att förhindra att barn dör i olyckor, säger UNICEFs internationella chef, Ann M. Veneman.

Flest olyckor i Afrika

Afrika har den högsta andelen av dödliga olycksfall bland barn. Det är tio gånger vanligare i afrikanska länder än i höginkomstländer som Sverige att barn dör i olyckor.

De fem vanligaste dödsolyckorna bland barn är:

  • Trafikolyckor. Dödar 260 000 barn om året och skadar ungefär 10 miljoner.

  • Drunkning. Dödar över 175 000 barn om året.

  • Brännskador. Dödar nära 96 000 barn om året. Jämfört med höginkomstländer dör 11 gånger fler barn i låg- och medelinkomstländer i bränder.

  • Fallolyckor. Dödar nära 47 000 barn varje år och hundratusentals skadas allvarligt. 

  • Förgiftning. Dödar över 45 000 barn varje år.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

© UNICEF_UN0643861_Willocq_retusch.jpg
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.