Undernäring

För ett litet barn kan undernäring snabbt leda till döden

Undernäring har många olika skepnader och ett barn kan drabbas på många sätt samtidigt. Oftast syns det inte utanpå eftersom många av de barn som riskerar att dö av undernäring inte visar några yttre tecken på svält. De livshotande skadorna drabbar istället insidan av kroppen, framförallt hjärnan. UNICEF kämpar för att hälsorutinerna ska förbättras så att alla barn i alla länder regelbundet mäts och vägs och att undernärda barn får akut behandling. Det räddar många liv.

 • Svår torka i Malawi, barn drabbade av undernäring
  © UNICEF/Rich
  Brian, 18 månader, sitter i mamma Felegesis knä vid distriktssjukhuset i Balaka, Malawi. Bredvid sitter UNICEFs ansvarige för mat och näring i Malawi, Misheck Mwambakulu. Många barn i östra och södra Afrika behöver behandling mot svår akut undernäring på grund av bland annat svår torka i området.
 • Kenya: två barn väntar på att få komma in på näringscenter
  UNICEF/Kate Holt
  Två barn i Lodwar, Kenya, väntar på att få hjälp på ett näringscenter.
 • Sudan: En flicka äter nötkräm mot undernäring
  UNICEF
  Najat Ahmed, 18 månader, Sudan, äter näringsrik jordnötskräm som är särskilt framtagen för att hjälpa undernärda barn att snabbt gå upp i vikt. Krämen räddar tusentals liv varje dag.
 • Ett litet barn sitter på en våg
  UNICEF/Shezad Noorani
  I områden som har stora problem med torka och matbrist startar UNICEF medicinska näringscenter där undernärda barn får behandling och näringstillskott.
 • Amning i Indonesien
  UNICEF/Josh Estey
  Maria Aprilia ammas av sin mamma i Indonesien. UNICEF stödjer informationskampanjer om amning i alla låginkomstländer för att förebygga undernäring och sjukdomar som följer av smutsigt vatten.
 • Undernärd pojke i Kandahar får behandling
  UNICEF/Kate Holt
  En undernärd pojke får näringsrik nötkräm av en hälsoarbetare i Kandahar, Afghanistan. Näringskliniken finansieras av UNICEF och den lokala partnerorganisationen Afghan Health and Development Services.
 • Svårt undernärd flicka i Dadaab, Kenya
  UNICEF/Riccardo Gangale
  En 4-årig somalisk flicka blir undersökt och får behandling mot undernäring i ett UNICEF-finansierat näringscenter
 • Ett barn vägs i bebisvåg
  Pirozzi
  En hälsoarbetare väger ett barn vid en lokal vårdcentral som stöds av UNICEF i Niger. För att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och åtgärda undernäring är det extra viktigt att ha koll på att alla nyfödda växer och utvecklas som de ska.
 • Mått på överarmen
  UNICEF
  En pojke i Somalia får sin överarm mätt för att se om han avviker från sin viktkurva.

Miljontals barn väger för lite

Näringsbrist innebär att barn inte växer som de ska, att de lättare blir sjuka och att deras mentala utveckling försämras. Immunförsvaret påverkas, vilket minskar motståndskraften mot de flesta infektionssjukdomar, som till exempel diarré, luftvägsinfektioner, mässling och malaria. Det innebär att vanliga sjukdomar snabbt kan bli livsfarliga.

Nästan en sjundedel av alla barn under fem år är undernärda, på olika sätt. 95 miljoner barn väger för lite för sin ålder. 159 miljoner barn är korta i växten på grund av en näringsfattig diet och kroniska sjukdomar (1). Undernäring är en av de största problemen som hotar barns liv och står bakom hälften av alla dödsfall bland barn under fem år, vilket innebär cirka tre miljoner barn varje år.

Det första året är känsligast

Undernäring är allra mest förödande under graviditeten i mammans mage och under barnets första år. 20 miljoner barn väger för lite när de föds. Om mamman lider av näringsbrist kan fostret sluta utvecklas som det ska och spädbarnets fysiska och mentala utveckling kan hindras. Om ett barn drabbas av undernäring under sina tre första år finns skadorna i hjärnan kvar under resten av livet. Det innebär en mental funktionsnedsättning med till exempel inlärningssvårigheter samt hämmad kreativitet och initiativförmåga. Undernäring ger både upphov till fattigdom och är en konsekvens av fattigdom. Barns hälsa är grunden för hälsosamma och produktiva samhällen.

Bristsjukdomar

Miljontals barn lider av brist på viktiga näringsämnen, som proteiner, jod, järn, zink, folsyra och vitaminer. Människor behöver dessa ämnen för att tillverka enzymer, hormoner och andra substanser som styr tillväxt, utveckling, immunsystem och reproduktion. Jodbrist under den tid som hjärnan utvecklas kan leda till både fysiska och grava psykologiska funktionshinder. Järnbrist kan leda till anemi och trötthet. Brist på A-vitamin kan ge blindhet eller försvagat immunförsvar. Brist på folsyra, eller folat som det också kallas, kan leda till låg födslovikt och ryggmärgsbråck.

Ett barn vägs i bebisvåg
Pirozzi
En hälsoarbetare väger ett barn vid en lokal vårdcentral som stöds av UNICEF i Niger. För att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och åtgärda undernäring är det extra viktigt att ha koll på att alla nyfödda växer och utvecklas som de ska.

Uteslutande amning ger bättre hälsa

Viktigast i bekämpningen av undernäring är givetvis tillräckligt med näring, vilket i låginkomstländer med brist på rent vatten inkluderar uteslutande bröstmjölk under barnets första sex månader. Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF rekommenderar amning tills barnet är två år, men barn mellan 6 månader och 2 år bör även får annan näringsrik kost.

Bröstmjölk är en första källa till viktiga näringsämnen och god hälsa. Mjölken stärker bland annat immunförsvaret och gör att barnet växer som det ska. Dessutom minskar den risken för diabetes och cancer. I de fattigaste länderna i världen helammas bara 47 procent av barnen under sina första sex månader. För hela världen är siffran bara 39 procent.

I låginkomstländerna dör alldeles för många spädbarn på grund av att de får bröstmjölksersättning som är utblandat med smutsigt vatten. Bröstmjölksersättning som substitut till amning är särskilt farligt i områden där risken för infektioner är stor. Studier visar att ett barn som är uppfött på bröstmjölksersättning där löper en 25 gånger större risk att dö av diarré och en fyra gånger större risk att dö av lunginflammation. Om barn i låginkomstländerna skulle matas uteslutande med bröstmjölk under sina sex första månader skulle det rädda upp till 800 000 barns liv varje år (2).

Amning i Indonesien
UNICEF/Josh Estey
Maria Aprilia ammas av sin mamma i Indonesien. UNICEF stödjer informationskampanjer om amning världen över för att förebygga undernäring och sjukdomar som följer av smutsigt vatten.

Akut behandling nödvändig

För ett litet barn kan undernäring leda till döden. Medicinsk behandling med näringstillskott måste sättas in snabbt för att ge barnet alla de livsviktiga vitaminer och mineraler som behövs för att överleva och växa. Det är en av UNICEFs viktigaste prioriteringar i områden med matbrist, till exempel vid en katastrof.

För att så tidigt som möjligt kunna upptäcka och åtgärda undernäring är det extra viktigt att ha koll på att alla nyfödda växer och utvecklas som de ska. Att satsa på rutinmässiga hälsokontroller och utvecklad statistik över länders näringsstatus är ett effektivt sätt att förebygga undernäring och planera för snabba insatser när kriser uppstår. Genom att mäta överarmen kan man enkelt se om ett barn lider av undernäring. UNICEF använder ett måttband som är lätt att läsa av.

Regison undernäring Malawi
© UNICEF/Chikondi
Genom att mäta överarmen kan man se om ett barn lider av undernäring. UNICEF använder ett måttband med hål i ena änden som är enkelt att trä på och läsa av. Resultatet skickas med sms till hälsomyndigheterna som snabbt återkommer med ordination. När måttbandet visar rött innebär det att situationen är akut.

Skydda kvinnors och flickors rättigheter

Ett exempel på en mer långsiktig lösning är att skydda kvinnors och flickors rättigheter. Överallt där diskrimineringen mot kvinnor är påtaglig förvärras problemen med undernäring. Barn till kvinnor som inte fått gå i skolan löper dessutom dubbelt så stor risk att dö som spädbarn jämfört med barn till mödrar som gått i skolan, även om det bara handlar om fyra års skolgång. Preventivmedel och födslokontroll i fattiga länder, exempelvis att vänta tre år mellan varje barn, har också visat sig minska undernäringen bland barn.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med regeringar och lokala organisationer för att ta ett helhetsgrepp på problemet med undernäring. Vi arbetar med människor på alla nivåer i riskzonerna, för att hitta långsiktiga lösningar på de underliggande problem som ger återkommande matkriser och för att katastrofhjälpen ska bli ännu mer effektiv när kriser uppstår. Familjer och samhällen spelar den viktigaste rollen i kampen mot barns undernäring. Därför trycker UNICEF på för att regeringar ska stödja lokala initiativ och deltagande som fokuserar på barns överlevnad och utveckling. Vi stödjer människor på bynivå så att de själva ska kunna agera mot undernäringen.

I områden som har stora problem med torka och matbrist startar UNICEF medicinska näringscenter där undernärda barn får behandling och näringstillskott. Vi förser centren med medicin, utrustning och näringsberikad mat samt utbildar hälsoarbetare i hur man behandlar allvarligt undernärda barn.

UNICEF levererar livsviktiga näringstillskott samt mineraler och vitaminer, som till exempel jod, järn, A-vitamin och folsyra. Nya typer av näringslösningar har inneburit viktiga framsteg i kampen mot undernäring.

Några typer av näringstillskott:

 • Specialframtagen jordnötskräm som levereras i hygieniska portionsförpackningar som är färdiga att använda och inte behöver blandas ut med vatten.
 • Gröt gjord på majs och sojabönor.
 • Högenergimjölk som är ett torrmjölkspulver.
 • Näringspulver som strös direkt över en portion mat.

UNICEF är med och stärker utbyggnaden av grundläggande barnhälsovård som förebygger och behandlar barnsjukdomar. Vi producerar informationsmaterial för föräldrar och lokala hälsoarbetare, som hjälper dem att avgöra om barnet är undernärt eller inte växer som det ska, och vilken behandling som behövs. UNICEF informerar också om de stora hälsofördelarna att uteslutande ge bröstmjölk till barn under sex månader.

Att förbättra mödrars hälsa är viktigt för att barnen ska bli friskare. I utsatta områden och länder fokuserar UNICEF på att se till att mammor får tillräckligt med näring, vård och vila under graviditet och amning.

Källhänvisningar:

1) UNICEF uppdatering 2018

2) UNICEF rapport Pneumonia and diarrhoea 2012

 

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018. 

Läs mer

Väderfenomenet El Niño har under de senaste två åren orsakat förstörda skördar och brist på mat och vatten. Det, tillsammans med våld och konflikter, tvingar miljontals människor att fly. Mest drabbade är Sydsudan, Nigeria, Somalia och Jemen. Miljontals barn är på flykt och 1,4 miljoner barn riskerar att dö av undernäring.

 

Vad säger Barnkonventionen?

 • 24

  Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 • 27

  Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.