Gå till innehållet

UNICEF kämpar mot corona­viruset

UNICEF arbetar på bred front för att hindra spridning av corona­viruset och sjuk­domen covid-19. Vi sprider informa­tion, stöttar länder med svaga sjukvårds­system, levererar skydds­material, medicinsk utrustning och hygien­produkter för att bekämpa sjuk­domen. Vi arbetar också hårt för att skydda barn från pande­mins konse­kvenser, något som drabbar barnen hårdare än sjuk­domen i sig.

En familj med ett barn med masker för att skydda sig mot det nya coronaviruset

Utbrottet av det nya corona­viruset kräver samordnade åtgärder inter­nationellt. Det bedömer Världs­hälso­orga­nisa­tionen (WHO), som den 30 januari 2020 beslutade att klassa utbrottet som ett inter­nationellt hot mot människors hälsa. Enorma resurser har sedan dess satsats i många länder på att stoppa spridningen och att lindra de negativa effekterna av nedstängningar och restriktioner.

Barn drabbats generellt inte så hårt av själva viruset. De drabbas dock desto hårdare av dess effekter, genom bland annat stängda skolor, påtvingad social isolering, våld i hemmet och ökad fattigdom. 

Vad gör UNICEF?

UNICEF ​​arbetar för att stoppa spridningen av det nya coronaviruset och för att skydda barn och familjer som redan har drabbats. Vi samarbetar med WHO, regeringar och partners för att begränsa spridningen samt minska utbrottets effekter på hälso­­system och de drabbade samhällena. UNICEF arbetar på ett direkt sätt med covid-19 i alla låg- och medel­inkomst­länder i världen. 

Vårt arbete för att ge barn sjukvård, utbildning, näring och skydd har aldrig varit viktigare.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Arbetet innefattar bland annat att:

 • Köpa upp och och transportera Covid-19 vaccin till ca 90 låg- och medelinkomstländer som är med i initiativet Covax.
 • Stödja distributionen av Covid-19 vaccin i låg- och medelinkomstländer genom att stärka logistiken för kylkedjan, leverera nödvändig utrustning (sprutor, skyddskläder osv), utbilda vårdpersonal och genomföra informationskampanjer för att öka människors tillit till vaccinen. 
 • Sprida information for att öka kunskapen om hur man kan skydda sig själv och andra från att bli smittade. 
 • Leverera skyddsutrustning, hygienprodukter och medicinska förnödenheter till sjukhus och skolor.
 • Utbilda och utrusta sjukvårdspersonal så att de har kunskap och material för att vårda de som kräver medicinsk behandling. 
 • Se till att den livsnödvändiga sjukvården för barn, gravida och ammande kvinnor fortsätter att fungera, trots att mycket resurser styrts om till att hantera covid-19.
 • Öka tillgången till psykosocialt stöd, framför att till utsatta barn och ungdomar, för att motverka den ökande mentala ohälsan i pandemins spår.
 • Öka tillgången till distansundervisning för att de många skolelever som drabbats av skolstängningar ska kunna fortsätta sin skolgång. 

Stöd till sjukvården

I många fattiga länder, där vi redan samarbetade med regeringarna för att förbättra sjukvården, ger vi nu stöd för att deras hälsosystem ska kunna hantera utbrottet av viruset. Vi har levererat flera ton förnödenheter som skydds­dräkter, munskydd, skyddsglasögon och handskar, till hälsoarbetare och vårdpersonal för att de ska kunna utöva sitt arbete på ett säkert sätt.

Personalen har fått utbildning i hur covid-19 ska behandlas på bästa sätt. Vi har också försett sjukhus och vårdcentraler med mediciner och nödvändig medicinsk utrustning så som syrgasmaskiner, respiratorer och testkit.

Utbrottet av covid-19 har gjort sjukvården i många länder väldigt ansträngd, och till följd av det har mycket annan vård ställts in. Många drar sig också för att söka vård, av rädsla för att bli smittade.

UNICEF arbetar därför för att livsnödvändig vård ska fortsätta, såsom behandling mot allvarliga infektionssjukdomar och undernäring, vaccinationer, mödrahälsovård och hivbehandling. Med ett ökat antal undernärda barn ökar vi insatserna för amning och distribution av näringstillskott och högenergiprodukter.

Upphandling av vaccin och vaccinering i stor skala

Enorma resurser har lagts ned på att ta fram vaccin mot covid-19 och nu har 14 vaccin blivit godkända. Det är dock fyra olika vaccin som har börjat massproduceras och användas runt om i världen. För att se till att även låg- och medelinkomstländer ska kunna vaccinera sin befolkning, har ACT-A och Covax (Vaccines Global Access Facility) bildats. Detta är en global samordnings­mekanism för att stödja utveck­lingen och fördelningen av vaccinen. 

190 länder har anslutit sig, däribland Sverige. Genom att så många länder är med kommer för­del­ningen av de färdiga vaccinen bli mer rätt­vis och nå priori­terade grupper.

Som världens största vaccinleverantör har UNICEF fått ansvaret att upp­handla och disribuera de nya vaccinen. Det arbetar vi hårt med nu. Vi transporterar vaccin, sprutor, kyl­boxar och annan utrust­ning som behövs på vård­centraler där vaccinet ska ges. Vi utbildar också hälso­arbetare och informations­kampanjer för allmän­heten, med målet att stärka för­troendet för sjuk­vården och de nya vaccinerna.

I slutet av februari levererades de första vaccinen via Covax till Ghana, och i början av juli har över 90 miljoner doser levererats till över 130 länder, varav de flesta är låg- och medelinkomstländer. Läs senaste nytt om arbetet för att leverera vaccin, i vår blogg.

Hygien och handtvätt

En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är att tvätta händerna med tvål eller använda handsprit. Många familjer, vårdcentraler och skolor saknar dock denna möjlighet idag. Vi levererar därför olika typer av hygienmaterial, som tvål, handtvättsstationer och handdesinfektion, till tiotusentals skolor, vårdinrättningar och andra offentliga platser.

I många länder engagerar vi volontärer som gör hembesök i familjer. De informerar om sjukdomen och delar ut utrustning för handtvätt, munskydd, tvål och handsprit. 

Sprida information och öka kunskapen om smittan 

God handhygien, social distansering och att söka vård i tid är några åtgärder för att bromsa smittspridningen och förhindra dödsfall. UNICEF använder en rad olika metoder och kanaler för att nå ut med information till allmänheten om dessa råd, till exempel via tv, radio, internet, sms och affischer.

Vi samarbetar med lokala organisationer, hälsovårdare och religiösa ledare som har stort inflytande i sitt närsamhälle. Vi engagerar också ungdomar och influencers för att sprida information via sociala medier. Det är också viktigt att hitta och motverka felaktig information och rykten som sprids.

Stöd till distansundervisning och skolor 

Som mest var 1,6 miljarder barn och ungdomar i världen drabbade av stängda skolor. Många av dessa barn hade inte tillgång till någon alternativ undervisning. Därför stödjer UNICEF ansvariga myndigheter i att utveckla och tillhandahålla distansundervisning via bland annat internet, radio och tv.

UNICEF arbetar också för att bygga ut möjligheterna till handtvätt, och att dela ut munskydd och handsprit så att skolorna kan öppna och bedriva undervisning på ett säkert sätt.

Nu har många skolor öppnat igen, men fortfarande är skolan stängd för 168 miljoner skolbarn i världen. Det finns en stor oro att många av de mest utsatta barnen nu inte kommer att återvända till skolan, utan är tvingade till barnarbete eller att gifta sig.

Vi ser till att viktiga tjänster i samhället fortsätter att fungera

I coronas spår har den mentala ohälsan bland framför att ungdomar ökat kraftigt. Med isolering, restriktioner och ekonomisk kris har våld i hemmet mot barn och kvinnor också ökat. Genom stöd till myndigheter, som arbetar med barn och familjer, sprider vi information om vilka stödtjänster som finns tillgängliga och hur våld och övergrepp ska anmälas.

Vi bygger också ut tjänster för psykosocialt stöd och mental hälsa i nära samarbete med lokala aktörer. För att mildra de negativa effekterna av den ekonomiska krisen ger UNICEF stöd till utdelning av ekonomiska bidrag till familjer, och att utöka befintliga bidragssystem till utsatta grupper.

Några exempel på UNICEFs insatser under 2020: 

 • Tre miljarder människor har nåtts med information om hur man skyddar sig själv och sina barn från viruset.
 • 106 miljoner människor har fått hygienprodukter för att kunna tvätta händerna och minska smittspridningen.
 • Över 6,1 miljoner undernärda barn har identifierats och fått behandling.
 • Fyra miljoner hälsoarbetare har fått utbildning i hur man förebygger och behandlar covid-19. 2,6 miljoner av dem har också fått full skyddsutrustning för att förhindra att de själva smittas.
 • 300 miljoner barn har på olika sätt har kunnat fortsätta sin utbildning på distans, trots att deras skolor är stängda.
 • 2,3 miljoner skolor har fått stöd i hur de ska kunna genomföra säker undervisning när skolorna öppnas igen, för att skydda barnen och deras lärare.
 • 71 miljoner barn och vårdnadshavare har fått psykosocialt stöd.
 • 92 miljoner kvinnor och barn har kunnat fortsätta få grundläggande sjukvård under pandemin med stöd av UNICEF.

 

Hur kan jag prata med barn om coronaviruset?

Här är fyra enkla tips på hur du som förälder eller vuxen kan prata med barn om coronaviruset:

 • Lyssna först. Vill barnet prata om det? Lyssna på vad barnet har att säga och vad det har hört från andra. På det sättet blir det lättare att veta vad du behöver bekräfta eller avvisa. Var också öppen för frågor, så att barnet får svar på sina funderingar.
 • Håll dig till fakta. Det är viktigt att vara ärlig mot barnet. Det kan också vara en idé att berätta att det kan finnas falska videor och nyheter på sociala medier. Var även noga med att inte överföra din egen oro på barnet. Prata istället om din oro med en annan vuxen, utan att barnet hör.
   
 • Var en del av lösningen. Prata med barnet om hur smitta kan före­byggas, till exempel genom att täcka näsa och mun när man hostar eller nyser och att det är viktigt att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Förklara att hela världen arbetar för att hitta en lösning. Berätta för barnet att vi har lärt oss hur man kan begränsa infektioner. Förklara också att vuxna gör allt de kan för att stoppa spridningen.

Här hittar du som förälder mer information från UNICEF (engelska).


 

Mer information

Frågor och svar om coronaviruset hittar du hos Folkhälsomyndigheten.

Samlad information från svenska myndigheter finns på www.krisinformation.se

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu