Gå till innehållet

Coronaviruset – fakta och råd

Miljontals människor har drabbats av det nya corona­viruset och sjukdomen covid-19. UNICEF arbetar för att hindra spridning av viruset, genom att hantera felaktig information som kan ha skadlig effekt på barn. Vi ser också till att länder med svaga sjukvårds­system får nödvändig utrustning, och ger drabbade barn den hjälp de behöver. Läs mer om symtomen och hur du skyddar dig och ditt barn.

En familj med ett barn med masker för att skydda sig mot det nya coronaviruset

Vill du vara med och hindra spridningen av coronaviruset och hjälpa barn som redan har drabbats? Ge en gåva här

Utbrottet av det nya coronaviruset kräver samordnade åtgärder internationellt. Det bedömer Världshälsoorganisationen (WHO), som den 30 januari beslutade att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Utbrottet har även orsakat stor spridning av felaktig information gällande viruset, vilket försvårar förebyggande insatser. Enligt WHO är det därför mycket viktigt att rätt information når allmänheten.

Vad gör UNICEF?

UNICEF ​​arbetar för att stoppa spridningen av det nya coronaviruset och för att skydda barn och familjer som redan har drabbats. Vi samarbetar med WHO, regeringar, andra FN-länder och partners för att begränsa spridningen samt minska utbrottets effekter på hälsosystem och de drabbade samhällena.

Med tanke på utbrottets storlek arbetar UNICEF i flera regioner. Vi levererar stöd till hälso- och sjukvårdsanläggningar, säkerställer att barn fortsatt får tillgång till utbildning och stöttar vatten-, sanitets- och hygieninsatser i Ostasien och Stillahavsområdet, inklusive Kambodja, Korea, Malaysia, Mongoliet, Myanmar, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Thailand, Östtimor och Vietnam.

Vårt arbete för att ge barn sjukvård, utbildning, näring och skydd har aldrig varit viktigare.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Arbetet innefattar bland annat:

  • Förebyggande insatser som bidrar till att hindra spridningen, framför allt genom folkhälsofrämjande utbildning. Vi hanterar också felaktig information som kan ha skadliga effekter på barn.
  • Att skapa alternativa kommunikationskanaler för att hjälpa isolerade familjer att bevara hälsan och det mentala välbefinnandet. 
  • Leverera skyddsutrustning, hygienprodukter och medicinska förnödenheter till sjukhus och skolor.
  • Se till att barn, gravida och ammande kvinnor som har drabbats av utbrottet får tillräcklig sjukvård.
  • Övervaka och begränsa de sekundära effekterna av utbrottet, till exempel genom att se till att barn i drabbade områden får fortsatt tillgång till utbildning. Vi ger också psykosocialt stöd till de som är direkt eller indirekt drabbade.

Hälsoförsörjning

Vi samarbetar med regeringar för att stärka svaga hälsosystem i länder som har begränsade möjligheter att hantera det stora sjukdomsutbrottet. Det arbetet är avgörande för att sjukvården ska kunna ge alla barn och familjer den vård de behöver.

Vi har levererat tonvis med förnödenheter, som skydds­dräkter, masker, skyddsglasögon och handskar, till hälsoarbetare och vårdpersonal i de drabbade områdena. Vi har även levererat olika typer av hygienmaterial, som tvål, handtvättsstationer och handdesinfektion, till tusentals skolor och andra offentliga platser.

Förebyggande åtgärder

På grund av virusets oförutsägbarhet och den fortsatta spridningen arbetar vi ​​nära WHO och myndigheter för att utbilda samhällen, genomföra förebyggande kampanjer och hantera desinformation.

Vi har exempelvis nått över 80 miljoner människor i Asien och Stillahavsområdet med information om hur man skyddar sig mot sjukdomen. Genom att uppmuntra människor att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket samt ta hand om sin hälsa kan vi minska spridningen av sjukdomen och dess påverkan på överbelastade sjukvårdssystem.

Hjälp oss att hindra spridning av det nya coronaviruset 


 

Hur kan jag prata med barn om coronaviruset?

Här är fyra enkla tips på hur du som förälder eller vuxen kan prata med barn om coronaviruset:

  • Lyssna först. Vill barnet prata om det? Lyssna på vad barnet har att säga och vad det har hört från andra. På det sättet blir det lättare att veta vad du behöver bekräfta eller avvisa. Var också öppen för frågor, så att barnet får svar på sina funderingar.
  • Håll dig till fakta. Det är viktigt att vara ärlig mot barnet. Det kan också vara en idé att berätta att det kan finnas falska videor och nyheter på sociala medier. Var även noga med att inte överföra din egen oro på barnet. Prata istället om din oro med en annan vuxen, utan att barnet hör. 
  • Var en del av lösningen. Prata med barnet om hur smitta kan före­byggas, till exempel genom att täcka näsa och mun när man hostar eller nyser och att det är viktigt att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten. 
  • Förklara att hela världen arbetar för att hitta en lösning. Berätta för barnet att vi har lärt oss hur man kan begränsa infektioner. Förklara också att vuxna gör allt de kan för att stoppa spridningen.

Här hittar du som förälder mer information från UNICEF (engelska).


 

Frågor och svar

Vad är det nya coronaviruset?
I december 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina, som är kopplat till samma virusfamilj som SARS (svår akut respiratorisk sjukdom). Det nya viruset orsakar en sjukdom som har fått namnet covid-19.

Hur sprids det nya coronaviruset?
Viruset överförs genom kontakt mellan människor eller via hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, samt via ytor som är nedsmittade av viruset. Det är ännu inte känt hur länge viruset överlever på ytor, men desinfektionsmedel kan döda det.

Vilka är symtomen på det nya coronaviruset?
Symtomen kan inkludera feber, hosta och andningsbesvär. I svårare fall kan infektionen orsaka lunginflammation. Mer sällan kan sjukdomen vara dödlig.

Ska jag bära munskydd? 
Om du inte har några symtom behöver du inte bära munskydd. Användning av munskydd rekommenderas om du har luftvägssymtom, som hosta eller nysningar, i syfte att skydda andra. 

Om munskydd bärs måste det användas och tas bort på rätt sätt för att säkerställa dess effektivitet och undvika ökad risk för överföring av viruset.

Användning av enbart ett munskydd är dock inte tillräckligt för att stoppa infektioner utan måste kombineras med att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten samt att nysa och hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk. En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen, samt att undvika kontakt med personer med förkylnings- eller influensaliknande symtom (som hosta, nysningar eller feber).

Hur påverkar det nya coronaviruset barn och gravida?
Eftersom det är ett nytt virus som vi ännu inte vet tillräckligt om är det svårt att säga hur det drabbar barn och gravida kvinnor. Vi vet att människor i alla åldrar kan smittas, men den förhållandevis lilla andelen barn som rapporteras sjuka verkar få milda symptom. Det finns idag liten kunskap om hur stor smittspridningen är mellan barn, och det finns fortfarande inga rapporter som tyder på en mer omfattande smittspridning i barngrupper. 

Även om barn har milda symtom kan de, liksom vuxna med symtom, smitta andra. Det är därför viktigt att barn som är förkylda inte träffar äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar. 

Vad ska jag göra om någon i min familj visar symtom?
Om du har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13. 

Om ni har varit i något av de områden där smittspridning förekommer och om någon i familjen inom 14 dagar efter avresan insjuknar i feber, hosta eller andningsbesvär ska du ringa 1177. 

Kan gravida kvinnor överföra det nya coronaviruset till ofödda barn?
För närvarande finns det inte tillräckligt med bevis för att avgöra om viruset kan överföras från den gravida kvinnan till barnet i magen, eller om viruset kan påverka det ofödda barnet. Det undersöks fortfarande. Gravida kvinnor bör följa försiktighetsåtgärderna för att skydda sig mot viruset och omedelbart söka sig till vården om de får symtom som feber, hosta eller andningsbesvär.

Är det säkert för en mamma att amma om hon är smittad av det nya coronaviruset?
Alla mödrar som befinner sig i riskområden och visar symtom som feber, hosta eller andningsbesvär ska söka vård tidigt och följa de anvisningar som vården ger.

Med tanke på fördelarna med amning och bröstmjölkens viktiga roll vid andra luftvägsvirus ska mamman fortsätta att amma. 

Försiktighetsåtgärder ska dock vidtas, eftersom det finns en risk för överföring från mamma till spädbarn vid hosta och nysningar, genom direktkontakt samt indirekt via smittade ytor. Bär munskydd vid amning, tvätta händerna före och efter och desinficera de ytor du har tagit på.

Om en mamma är mycket sjuk bör hon bröstpumpa och ge mjölken till barnet ur en ren kopp eller sked, samtidigt som hon följer försiktighets­åtgärderna för att förebygga smitta.

Mer information

Fler frågor och svar om det nya coronaviruset hittar du hos Folkhälsomyndigheten.

Samlad information från svenska myndigheter finns på www.krisinformation.se

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu