Gå till innehållet

Coronaviruset – fakta och råd

Miljontals människor har drabbats av det nya corona­viruset och sjukdomen covid-19. UNICEF arbetar för att hindra spridning av viruset, genom att hantera felaktig information som kan ha skadlig effekt på barn. Vi ser också till att länder med svaga sjukvårds­system får nödvändig utrustning, och ger drabbade barn den hjälp de behöver.

En familj med ett barn med masker för att skydda sig mot det nya coronaviruset

Vill du vara med och hindra spridningen av coronaviruset och hjälpa barn som redan har drabbats? Ge en gåva här

Utbrottet av det nya corona­viruset kräver samordnade åtgärder inter­nationellt. Det bedömer Världs­hälso­orga­nisa­tionen (WHO), som den 30 januari beslutade att klassa utbrottet som ett inter­nationellt hot mot människors hälsa. Utbrottet har även orsakat stor spridning av felaktig information gällande viruset, vilket försvårar före­byggande insatser. Enligt WHO är det därför mycket viktigt att rätt information når allmänheten.

Vad gör UNICEF?

UNICEF ​​arbetar för att stoppa spridningen av det nya coronaviruset och för att skydda barn och familjer som redan har drabbats. Vi samarbetar med WHO, regeringar och partners för att begränsa spridningen samt minska utbrottets effekter på hälso­system och de drabbade samhällena.

Med tanke på utbrottets storlek arbetar UNICEF i flera regioner. Vi levererar stöd till hälso- och sjukvårds­anlägg­ningar, säker­ställer att barn fortsatt får till­gång till utbildning och stöttar vatten-, sanitets- och hygien­insatser i Ostasien och Stillahavs­området, inklusive Kambodja, Korea, Malaysia, Mongoliet, Myanmar, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Thailand, Östtimor och Vietnam.

Vårt arbete för att ge barn sjukvård, utbildning, näring och skydd har aldrig varit viktigare.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Arbetet innefattar bland annat:

 • Förebyggande insatser som bidrar till att hindra spridningen, framför allt genom folkhälsofrämjande utbildning. Vi hanterar också felaktig information som kan ha skadliga effekter på barn.
 • Att skapa alternativa kommunikationskanaler för att hjälpa isolerade familjer att bevara hälsan och det mentala välbefinnandet. 
 • Leverera skyddsutrustning, hygienprodukter och medicinska förnödenheter till sjukhus och skolor.
 • Se till att barn, gravida och ammande kvinnor som har drabbats av utbrottet får tillräcklig sjukvård.
 • Övervaka och begränsa de sekundära effekterna av utbrottet, till exempel genom att se till att barn i drabbade områden får fortsatt tillgång till utbildning. Vi ger också psykosocialt stöd till de som är direkt eller indirekt drabbade.

Hälsoförsörjning

Vi samarbetar med regeringar för att stärka svaga hälsosystem i länder som har begränsade möjligheter att hantera det stora sjukdomsutbrottet. Det arbetet är avgörande för att sjukvården ska kunna ge alla barn och familjer den vård de behöver.

Vi har levererat tonvis med förnödenheter, som skydds­dräkter, masker, skyddsglasögon och handskar, till hälsoarbetare och vårdpersonal i de drabbade områdena. Vi har även levererat olika typer av hygienmaterial, som tvål, handtvättsstationer och handdesinfektion, till tusentals skolor och andra offentliga platser.

Förebyggande åtgärder

På grund av virusets oförutsägbarhet och den fortsatta spridningen arbetar vi ​​nära WHO och myndigheter för att utbilda samhällen, genomföra förebyggande kampanjer och hantera desinformation.

Vi har exempelvis nått över 80 miljoner människor i Asien och Stillahavsområdet med information om hur man skyddar sig mot sjukdomen. Genom att uppmuntra människor att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket samt ta hand om sin hälsa kan vi minska spridningen av sjukdomen och dess påverkan på överbelastade sjukvårdssystem.

Några exempel på UNICEFs insatser till och med juni 2020

 • 2,9 miljarder människor har nåtts med information om hur man skyddar sig själv och sina barn från viruset.
 • Cirka 27,9 miljoner människor har fått produkter för att kunna tvätta händerna och minska smittspridningen.
 • Över 6,1 miljoner undernärda barn har identifierats och fått behandling.
 • 1,9 miljoner hälsoarbetare har fått utbildning i hur man förebygger infektioner. Över 500 000 av dem har också fått full skyddsutrustning för att förhindra att de själva blir sjuka.
 • Vi har sett till att över 156 miljoner barn på olika sätt har kunnat fortsätta sin utbildning under pandemin, trots att deras skolor är stängda.
 • 1,1 miljoner skolor har fått utbildning i hur de ska kunna genomföra säker undervisning när skolorna öppnas igen, för att skydda barnen och deras lärare.
 • Tillammans med partners har vi sett till att över 99,2 miljoner kvinnor och barn har kunnat fortsätta få grundläggande vård under pandemin.

Hjälp oss att hindra spridningen av det nya coronaviruset 


 

Hur kan jag prata med barn om coronaviruset?

Här är fyra enkla tips på hur du som förälder eller vuxen kan prata med barn om coronaviruset:

 • Lyssna först. Vill barnet prata om det? Lyssna på vad barnet har att säga och vad det har hört från andra. På det sättet blir det lättare att veta vad du behöver bekräfta eller avvisa. Var också öppen för frågor, så att barnet får svar på sina funderingar.
 • Håll dig till fakta. Det är viktigt att vara ärlig mot barnet. Det kan också vara en idé att berätta att det kan finnas falska videor och nyheter på sociala medier. Var även noga med att inte överföra din egen oro på barnet. Prata istället om din oro med en annan vuxen, utan att barnet hör.
   
 • Var en del av lösningen. Prata med barnet om hur smitta kan före­byggas, till exempel genom att täcka näsa och mun när man hostar eller nyser och att det är viktigt att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Förklara att hela världen arbetar för att hitta en lösning. Berätta för barnet att vi har lärt oss hur man kan begränsa infektioner. Förklara också att vuxna gör allt de kan för att stoppa spridningen.

Här hittar du som förälder mer information från UNICEF (engelska).


 

Mer information

Frågor och svar om det nya coronaviruset hittar du hos Folkhälsomyndigheten.

Samlad information från svenska myndigheter finns på www.krisinformation.se

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu