IMG_20130701_155149-575x575.jpg

UNICEF Sverige

i Almedalen

På söndag inleds årets Almedalsvecka. UNICEF Sverige finns på plats för att lyfta frågor som barnäktenskap, barns delaktighet och inflytande, företags ansvar och barn på flykt.

Skribent |

Publicerad |

2014 06 27

Uppdaterad |

2014 06 27

UNICEF Sverige i Almedalen

UNICEF Sverige i Almedalen 2013.

Skandia Idéer för Livet bjuder oss på lokal, teknik och marknadsföring av arrangemangen som äger rum i Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3. Här nedan hittar du vårt program.

Måndag 30 juni kl 14.30-15.30

Har företag ansvar för barns rättigheter?

Vilket ansvar har företag att erbjuda rimliga arbetsförhållanden så att barnen inte drabbas? Lyssna till en debatt om hur barnrättprinciperna kan hjälpa företag att ta sitt ansvar för barnen.Med: Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia. Erika Svensson, hållbarhetsexpert, Ledarna. Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Företagarna. Lotta Linden, chef företagssamarbeten, UNICEF Sverige. Moderator: Ulrika Fjällborg.Seminariet på Facebook

Måndag 30 juni kl 16-16.45 Bröllop för barn - kan de stoppas med lagar? Är den aktuella skärpningen av den svenska lagen tillräcklig för att stoppa barnäktenskap? Kan vi dra lärdomar från internationellt arbete? Med: Erik Ullenhag, integrationsminister. Sara Mohammad, Glöm aldrig Pela och Fadime. Veronica Svärd, Feministiskt initiativ. Anne Charlotte Ringquist, Tostan Sverige. Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige. Moderator: Niklas Svensson, Expressen. Seminariet på Facebook

Onsdag 2 juli kl 15-16 Barnkonventionen 25 år - vågar Sverige låta barn klaga direkt till FN? Ett mingel där vi bland annat diskuterar tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen som ger barn möjligheten till individuell klagorätt till FN. Med: Karin Fagerholm, Rädda Barnen. Moderator: Lisa Ericson, Nätverket för Barnkonventionen och UNICEF Sverige. Barnminister Maria Larsson avslutar minglet. Seminariet på Facebook

Onsdag 2 juli kl 16-17 Har barnen tagit makten? Ett samtal om en av barnkonventionens grundprinciper som handlar om barns rätt till delaktighet och inflytande. Med: Maria Larsson, barnminister. Lars H Gustafsson, barnläkare och författare. David Eberhard, överläkare och författare. Mimmi Garpebring, Sveriges elevråd. Sara Azzazi, Fryshuset. Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige. Moderator: Alexandra Pascalidou. Seminariet på Facebook

Torsdag 3 juli kl 14.30-15.30 De gömda barnens berättelser Ta del av barnens berättelser och diskutera hur vi kan skapa bättre framtidsutsikter. Med: Rokibath Alssane, Fryshuset. Husni Hassan och Fahed Abdulkadir, Ensamkommandes förbund. Åsa Coenraads, Moderaterna. Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna. Katerin Mendez, Feministiskt initiativ. Emma Schönberg, barnrättsjurist, UNICEF Sverige. Moderator: Alexandra Pascalidou. Seminariet på Facebook

 

Dessutom är vi med i Sverige i Världens arrangemang ”Gör Sveriges stöd till FN någon skillnad?” . Diskussion med FN-experter och politiker från regering och opposition, onsdag 2 juli kl 8-9, OBS! Donnersgatan 6.

Ska du också till Almedalen? Varmt välkommen till våra spännande samtal! Sprid också gärna vår information om evenemangen. Tack!

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.