Default hero image

Blir det bättre för barnen

om barnkonventionen blir lag?

Onsdag den 11 november håller Riksdagens tvärpolitiska barngrupp tillsammans med UNICEF ett seminarium om barnkonventionen och vad som skulle hända om den blev lag i Sverige. Medverkar gör bland andra Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Trond Waage, som var barnombudsman när Norge gjorde barnkonventionen till lag.

Skribent |

Publicerad |

2009 11 09

Uppdaterad |

2009 11 09

Blir det bättre för barnen om barnkonventionen blir lag?

Onsdag den 11 november håller Riksdagens tvärpolitiska barngrupp tillsammans med UNICEF ett seminarium om barnkonventionen och vad som skulle hända om den blev lag i Sverige. Medverkar gör bland andra Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Trond Waage, som var barnombudsman när Norge gjorde barnkonventionen till lag. UNICEF Sverige anser att barns rättigheter bättre skulle tillgodoses om barnkonventionen gjordes till lag genom inkorporering.

Barnkonventionen fyller 20 år

I år fyller barnkonventionen 20 år och trots många framsteg finns det dock fortfarande en del att göra när det gäller barns rättigheter. Skulle exempelvis barnkonventionen få större genomslag om den blev svensk lag, d v s inkorporerades? Ett av de länder som gjort barnkonventionen till nationell lag är Norge.

Huvudtalare vid seminariet är Trond Waage som var Norges barnombudsman då beslutet om ett göra barnkonventionen till norsk lag togs. Därefter har han varit forskare och rådgivare vid UNICEFs forskningscenter i Florens. Han berättar om vilka den norska Barnombudsmannens huvudargument för inkorporering var och redogör för vad som hänt på barnrättsområdet i Norge.

Medverkande

Övriga talare är Birgitta Dahl , ordförande UNICEF Sverige och Ulrika Carlsson , ordförande i
Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp. I en panel diskuteras fördelar och nackdelar med inkorporering utifrån olika perspektiv. I panelen medverkar förutom Trond Waage även Sten de Geer , advokat, Monica Green , ledamot i riksdagens tvärpolitiska barngrupp, Krister Hammarbergh , ledamot i riksdagens tvärpolitiska barngrupp, Christina Heilborn, barnrättsjurist UNICEF Sverige, Anders Knape , ordförande Sveriges kommuner och landsting, Fredrik Malmberg , barnombudsman samt Joakim Pettersson , politisk sakkunnig vid Socialdepartementet. Moderator för seminariet är journalisten och författaren Barbara Voors .

I år fyller barnkonventionen 20 år och trots många framsteg finns det dock fortfarande en del att göra när det gäller barns rättigheter. Skulle exempelvis barnkonventionen få större genomslag om den blev svensk lag, d v s inkorporerades? Ett av de länder som gjort barnkonventionen till nationell lag är Norge.

Huvudtalare vid seminariet är Trond Waage som var Norges barnombudsman då beslutet om ett göra barnkonventionen till norsk lag togs. Därefter har han varit forskare och rådgivare vid UNICEFs forskningscenter i Florens. Han berättar om vilka den norska Barnombudsmannens huvudargument för inkorporering var och redogör för vad som hänt på barnrättsområdet i Norge.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.