asselin4-575x383.jpg

Har världen blivit en

bättre plats för barn?

Den 20 november är det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN. Men vad har hänt sedan dess, har världen blivit en bättre plats för barn? En ny UNICEF-rapport visar att svaret är onekligen ja – men inte för alla barn.

Skribent |

Publicerad |

2014 09 29

Uppdaterad |

2014 09 29

Har världen blivit en bättre plats för barn?

Foto: © UNICEF/Asselin

Chansen att ett barn som föds år 2014 lever till sin femte födelsedag har ökat dramatiskt. Det är också mycket mer sannolikt att barn idag går i grundskolan, jämfört med år 1989. Antalet barn i åldern 5-17 år som arbetar har minskat med nästan en tredjedel sedan år 2000.

Men rapporten visar också att framstegen gått förbi miljoner barn – särskilt fattiga barn, barn som tillhör etniska minoriteter, som lever på landsbygden eller som har en funktionsnedsättning.

Fortfarande saknar miljontals barn tillgång till grundläggande social service som skulle kunna minska deras utsatthet för sjukdomar och undernäring, ge dem tillgång till bättre vatten och sanitet samt kvalitetsutbildning. Ett oproportionerligt antal barn lever fortfarande i extrem fattigdom. Klyftan mellan de rikaste och de fattigaste hushållen kvarstår – barnadödligheten bland barn som lever under fattiga förhållanden är märkbart högre, och dessa barn löper också högre risk att drabbas av stunting (att hämmas i sin fysiska och mentala utveckling på grund av undernäring).

– För att på riktigt leva upp till barnkonventionen måste vi utmana oss själva och både tänka och agera annorlunda för att främja alla barns rättigheter – särskilt de barn som är mest utsatta och svårast att nå, säger Yoka Brandt, vice chef för UNICEF.

Nya utmaningar för barn idag

Rapporten visar också att barn idag möter nya utmaningar jämfört med för 25 år sedan: Det är dock positivt att förutsättningarna för barn världen över kraftigt har förbättrats sedan 1989, och barnkonventionen har varit ett mycket viktigt verktyg för att åstadkomma detta. Konventionen blev det fördrag om mänskliga rättigheter som antagits snabbast historiskt sett, och att nästan varje land i världen har skrivit under visar på en oöverträffad enighet mellan nationer.

– För 25 år sedan inspirerade barnkonventionen oss alla till att visualisera och förverkliga en mer rättvis värld för alla barn. Vår gemensamma utmaning är nu att nå alla de barn som hittills hamnat utanför. Barnkonventionens löften – och utmaningar – är universella. Den gäller för varje barn, säger Yoka Brandt.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.