handbok-för-socialsekreterare-575x322.jpg

Den sociala barn- och ungdomsvården har under lång tid kämpat med utmaningar i sin verksamhet. För att hjälpa socialsekreterare att tillämpa barnkonventionen har UNICEF Sverige tagit fram en handbok som hjälpmedel vid barnavårdsutredningar. Handboken presenterades igår för ett hundratal engagerade på ett seminarium vid Socionomdagarna.

Publicerad |

2018 11 22

Uppdaterad |

2018 11 22

Handbok till stöd för socialsekreterare i kontakt med utsatta barn och unga

Just nu pågår det årliga evenemanget Socionomdagarna i Stockholm, en mötesplats som årligen samlar socionomer och andra yrkesverksamma runt temat kvalificerat socialt arbete. UNICEF Sverige var i år inbjudna för att presentera vår Handbok för socialsekreterare – Om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning till avslutad utredning.

Den sociala barn- och ungdomsvården har under lång tid kämpat med utmaningar kopplade till hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och utmaningar med kompetensförsörjning. Och det är barnen som betalar det högsta priset.

Som tidigare utredare inom den sociala barn- och ungdomsvården är min erfarenhet att barnrättsperspektivet alltför ofta får stå tillbaka för ett verksamhetsperspektiv. Politisk vilja och ekonomiska begränsningar innebär att man som handläggare tvingas utveckla strategier för att orka vara kvar i den verksamhet man arbetar inom.

Det kan till exempel innebära att utbudet på insatser blir styrande i barnavårdsutredningar, snarare än barnets faktiska behov. Barnsamtalen reduceras till ett ”nödvändigt moment”, som oftare handlar om favoritmaten än om den oro som finns för barnet. I ärenden där tvång inte är aktuellt, men där stödbehoven är stora, riskerar barn att helt stå utan stöd när föräldrar tackar nej till insatser.

Och trots den lagstadgade rätten till delaktighet upplever många barn i kontakt med socialtjänsten, att de inte blev lyssnade till eller tagna på allvar.

IMG_7009-575x410.jpg
Foto: Frank Aschberg

Foto: Frank Aschberg

UNICEF Sveriges handbok ger information och praktiska tips på hur barnkonventionen kan användas i utredningar av barns behov av skydd och stöd, och är ett lättillgängligt stöd för socialsekreterare i det dagliga arbetet. Handboken förklarar på ett konkret och kortfattat sätt socialtjänstens ansvar för att vara barnrättsbaserade i processen, från inkommen anmälan till kommunicerat beslut i barnavårdsutredningar.

Onsdagens seminarium lockade ett hundratal engagerade åhörare som fick ta del av hur handboken kan användas – socionomer som nu kan gå ut i sina verksamheter och tillsammans med oss kämpa för att stärka barns rättigheter inom den sociala barn- och ungdomsvården.

För att ytterligare stärka förutsättningarna för att barn i utsatta livssituationer ska få det skydd och stöd de behöver, riktar UNICEF Sverige följande krav till kommande regering och ansvariga beslutsfattare:  

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.