un0563999.jpg

Globalt forum för och med barn

– för en mer hållbar värld

Världen står inför en barnrättskris som har fördjupats av pandemin, och som vi omedelbart måste hantera för att hindra varaktiga skador på barns liv. Med konferensen “Global Forum for Children and Youth” uppmanar UNICEF till ökat samarbete och handling, tillsammans med barn och unga.

Publicerad |

2021 12 09

Uppdaterad |

2021 12 09

Globalt forum för och med barn – för en mer hållbar värld

Idag avslutades den digitala, globala konferensen “ Global Forum for Children and Youth ”. En tre dagar lång konferens som UNICEF initierade för att sätta barn och ungas rättigheter och behov på den globala agendan. Konferensen genomfördes med Sveriges och Botswanas regering som medvärdar, tillsammans med andra partner och ledare som arbetar för att förbättra livet för barn världen över.

Under konferensen samlades barn och unga, ledare från FN, regeringar, näringsliv, filantropi och civilsamhälle för att bolla idéer och påskynda beprövade och nya lösningar, med målet att mobilisera resurser och skapa förändring som främjar barns rättigheter och bidrar till en mer hållbar värld för oss alla.

un0563999.jpg
"Vi är alla här den här veckan för att vi måste lyssna, och agera. Jag är mycket glad över de åtaganden som visats under det här inledande forumet. De är avgörande. Det behövs göras mycket mer." Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Det var den första konferensen i sitt slag, men det får inte bli den sista. Om världen ska kunna hindra den barnrättskris som skapats till följd av pandemin, hantera klimatförändringarna och andra svåra utmaningar som barn världen över möter, krävs återkommande konferenser för och tillsammans med barn och unga. Men det räcker inte heller att bara diskutera. Det krävs handling och det är bråttom, om vi ska kunna nå målen för hållbar utveckling till år 2030.  

Samarbete och inkludering av barn är vägen framåt

Konferensen bestod av en mängd seminarier och paneler med teman som klimatförändringar, rasism, barnäktenskap, ökat våld mot barn i spåren av pandemin, sexuell exploatering och andra lidanden som barn och unga utsätts för. Eftersom barn och ungas röster ofta saknas i de debatterna, trots att det är dem det berör, har det varit viktigt för oss att under konferensen ge barn och unga så stor plats som möjligt.

Det enda sättet för att skapa en mer hållbar värld är genom samarbete och inkludering av barn och unga. Under konferensen fick vi lyssna på barn och ungas röster, deras perspektiv och förslag på lösningar. Erfarenheter som är avgörande för att ta klokare beslut och agera i en riktning som gynnar oss alla.

mayson.png
Mayson Joacimsbarn Persson, från organisationen <em>Youth 2030 Movement</em>, var ungdomsvärd på<em> </em>konferensen.

Mayson Joacimsbarn Persson, från UNICEF Sveriges medlemsorganisation Youth 2030 Movement , var ungdomsvärd för konferensen tillsammans med Cathy Mantswe från UNICEF Botswana. Under de tre dagarna presenterade Mayson och Cathy samtal med ungdomar och beslutsfattare från olika länder, och hade betydande roller för att säkra att alla fick möjlighet att göra sina röster hörda.

Vuxna behöver involvera barn och unga i alla beslut som påverkar dem, innan de fattar beslut. Det är först då vi kan vara säkra på att barn och unga blir hörda.

Mayson Joacimsbarn Persson

Vi är även glada att Adam Granqvist, från en av UNICEF Sveriges barnrättskommuner Karlskoga, ställde upp som vår ungdomsrepresentant och var med och planerade konferensen. Adam deltog även vid ett seminarium om hur parlamentariker kan arbeta för en mer barnvänlig värld. Han betonade bland annat hur viktigt det är att lyssna på barn och unga och göra dem delaktiga i alla frågor som rör dem.

Vi barn och unga vill vara en del av dialogen och vi kräver att politiker och ger oss inflytande. Så är det inte alltid och det är ett problem för vår demokrati.

Adam Granqvist

Workshop om psykisk ohälsa och digitala lösningar

Majoriteten av seminarierna kan du ta del av i efterhand här , men utöver dem har det arrangerats en del sidoevents. Ett av dem anordnades av UNICEF Sverige och UNICEFs innovationscenter, som nyligen etablerats i Stockholm.

Tillsammans med ungdomsorganisationer och representanter från näringslivet, regeringen och olika myndigheter diskuterades hur vi ska minska barn och ungas psykiska ohälsa med hjälp av digitala lösningar. Även här låg fokus på vikten av att lyssna på barn och unga och skapa innovativa lösningar tillsammans med dem.

Förändringar är möjliga – lyssna och agera

Nu är det slut med att vuxengissa på vilka lösningar som krävs för att ta itu med de stora utmaningar som barn och unga står inför. Förändringar är nödvändiga, förändringar är möjliga – om vi gör det tillsammans med barn och unga.

Kraften och viljan hos unga att involveras och få vara med att påverka är tydlig, och deras idéer och erfarenheter behövs. Låt oss ta till oss deras uppmaning och göra dem delaktiga i skapandet av en bättre, mer hållbar värld för oss alla.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.