UN0733510.jpg

Barns röster är avgörande

för en hållbar värld

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.

Skribent |

Publicerad |

2022 11 17

Uppdaterad |

2022 11 18

Barns röster är avgörande för en hållbar värld – nu och i framtiden

Barns rätt till delaktighet och inflytande är en central del av barnkonventionen. Därför vill UNICEF i år uppmärksamma vikten av att barn får vara med och påverka den verklighet de lever i. 

Utmaningarna är stora

Barn och unga drabbas hårt av globala utmaningar, som klimatkrisen, krig och den utbildningskris som uppstått i spåren av pandemin. Idag kan 70 procent av världens alla 10-åringar inte läsa en enklare text, jämfört med cirka 50 procent innan pandemin. 

Även den psykiska ohälsan ökar, liksom utsattheten för mobbning och kränkningar i skolan. Barn med funktionsnedsättningar är extra utsatta, och har större utmaningar att hävda sina rättigheter och att få dem tillgodosedda. Fler barn och unga utnyttjas i kriminalitet. Barn som flytt till Sverige undan krig och förföljelse har begränsade möjligheter att återförenas med sina familjer. Utmaningarna är enorma. 

Vi måste jobba både för barn och tillsammans med barn

Trots att utmaningarna är omfattande så är möjligheterna att växla upp och möta dem goda. Sedan två år tillbaka är barnkonventionen svensk lag. Det innebär att myndigheter, rättsväsendet och beslutsfattare har ett större ansvar att säkra att barnkonventionen efterlevs. Inte minst vid bedömningar som rör barn och vad gäller barns rätt att komma till tals i frågor som rör dem. 

Vuxna behöver inte ge unga människor en röst. Vi har det redan. De behöver bara lyssna på oss.

Elias, 17 år. 

Barn och unga är inte bara vår framtid, de är viktiga här och nu. Men barn måste få större kunskap om sina rättigheter, och vi som vuxna måste sluta gissa oss till vad barn behöver och istället möjliggöra för dem att göra sina röster hörda. UNICEFs arbete utgår alltid från barnkonventionen, den är vårt uppdrag. Vi jobbar året runt, tillsammans med barn och unga, för att göra världen till en bättre och tryggare plats att leva, utvecklas och växa upp i.

– Att involvera barn och unga i frågor som rör dem är avgörande för att vi ska kunna möta de utmaningar vi står i här och nu, och tillsammans kunna bygga en hållbar framtid som inkluderar alla, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Tack! Tillsammans sätter vi barn och ungas rätt till delaktighet i fokus. Här och nu. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

unicef-val-1536x1024-1.jpg
Sverige

Grattis till dig som snart kommer ha ett politiskt förtroendeuppdrag på kommunal, regional eller nationell nivå!