Default hero image

Barns rättigheter på

agendan under Almedalsveckan

Vi diskuterar trafficking, företagens sociala ansvar och millenniemålen i Almedalen. UNICEF-ambassadören David Hellenius leder vårt seminarium om trafficking.

Under Almedalsveckan i Visby den 3-10 juli finns vi på plats för att lyfta och debattera barnrättsfrågorna med politiker, opinionsbildare och företag. 

 UNICEF medverkar i följande arrangemang: 

CSR: Barns rättigheter och företagens ansvar - utmaning eller självklarhet? 

Tid: 5 juli kl 11.45-12.45
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1
Arrangör: UNICEF Sverige 

CSR, företagens sociala ansvar, har blivit en allt viktigare faktor för näringslivet att ta hänsyn till. Nu skapas nya riktlinjer som gör det lättare för företag att göra rätt från början i sitt CSR-arbete. Men hur stort ansvar har företagen egentligen när det gäller att bidra till att förbättra barns livsvillkor? Kan de göra mer än de gör idag? Och hur kan engagemang för barns rättigheter både skapa lönsamhet för företagen och samtidigt förbättra livet för utsatta barn? Företrädare för företag, politiker och organisationsföreträdare diskuterar och delar med sig av olika erfarenheter både här i Sverige och utomlands. 

Medverkande:
Sofia Arkelsten (M), partisekreterare.
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding ordförande Systembolaget.
Sara Damber, Kinnevik/Playing for Change.
Eva Pethrus, Microsoft. 
Bo Viktor Nylund, CSR-expert, UNICEF Genève.
Véronique Lönnerblad, generalsekreterare, UNICEF Sverige.
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen. 

Moderator: Lennart Ekdal. 

Twittra gärna från seminariet och ange #almedalen #CSR #svpol

Trafficking - barn som slavar även i vår närhet 

Tid: 5 juli 2011 kl 14:30 - 15:30
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1
Arrangör: UNICEF Sverige 

Barn köps och säljs för att utnyttjas i sexindustrin och för att begå brott och tigga. Varför är trafficking så lukrativt och vad krävs för att stoppa denna handel med barn som pågår också i vår närhet? Debatt mellan politiker och experter om trafficking inom EU. 

Medverkande:
Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister.
Maria Åsenius, chef för EU-kommissionär Malmströms kabinett.
Bengt Svenson, rikspolischef.
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande, Riksdagens tvärpolitiska barngrupp.
Véronique Lönnerblad, generalsekreterare, UNICEF Sverige.
Christina Heilborn, chef opinion och påverkan, UNICEF Sverige. 

 Moderator: David Hellenius, UNICEF-ambassadör. 

Twittra gärna från seminariet och ange #almedalen #trafficking #svpol

Afrika och millenniemålen - framgångssaga eller fiasko?

Tid: 6 juli 2011 12:00 - 13:30
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1
Arrangör: UNICEF Sverige och UNDP Nordic Office 

Claes Johansson, statistikexpert på UNICEF i New York, och Staffan Landin, frilansande utvecklingsföreläsare med bakgrund i UNDP, ger oss olika bilder av hur det egentligen går med millenniemålen. För visst finns det fler än ett sätt att tolka den officiella statistiken? Eller? Deras hårklyvande sifferexercis följs av en diskussion om vår bild av Afrika, världsbilden i stort samt vad som krävs för att millenniemålen ska uppnås och för att barn och deras familjer ska få sina rättigheter tillgodosedda. 

Medverkande: 

Carin Jämtin (S), partisekreterare, f d biståndsminister
Claes Johansson, statistikexpert, UNICEF New York
Staffan Landin, föreläsare med bakgrund i UNDP
Mattias Johansson, vice vd för den gröna, liberala tankesmedjan Fores
Mikael Olsson, programledare för P1:s Konflikt

Moderator: Monica Lorensson, UNDP 

Twittra gärna från seminariet och ange #almedalen #MDG #svpol

Gör barnkonventionen till svensk lag! 

Tid: 6 juli 2011 16:00 - 18:00
Plats: Tunnbindargatan 16
Arrangör: Adoptionscentrum och Nätverket för barnkonventionen 

Hur går det med arbetet för att göra barnkonventionen till svensk lag? Debatt och nätverksmingel med representanter från Sveriges barnorganisationer. Barnkonventionsnätverkets medlemmar och alla andra intresserade samlas för en diskussion om läget - när blir barnkonventionen svensk lag? Aktiviteter för hela familjen! 

 Kom gärna och besök våra arrangemang i Almedalen. 

Du kommer också kunna följ det som händer via vår blogg och i sociala medier bland annat på Facebook och Twitter . Du kan också kontakta Ingeborg Ekblom, ingeborg. ekblom@unicef.se , PR-ansvarig om du har frågor om UNICEF i Almedalen.

Hela Almedalsprogrammet hittar du här!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.