Default hero image

Barnkonventionen fyller

15 år

Barnkonventionens dag den 20 november uppmärksammas av UNICEF Sverige med bland annat ett rundabordssamtal om barnpornografi på Internet och vad man kan göra för att stärka lagen.

Skribent |

Publicerad |

2004 11 17

Uppdaterad |

2004 11 17

Barnkonventionen fyller 15 år

Konventionen om barnets rättigheter antogs av FNs generalförsamling den 20 november 1989. Födelsedagen uppmärksammas med flera UNICEF-aktiviteter.

  • Den 17 november arrangerade UNICEF Sverige tillsammans med Riksdagens internationella kansli ett rundabordssamtal om hur man kan skydda barn mot exploatering på Internet. En ny handbok presenterades som beskriver hur parlamentariker genom lagstiftning och opinionsbildning kan skydda barn mot olika former av exploatering, våld och misshandel.

Evenemanget som genomfördes på Riksdagen och som riktade sig till riksdagsledamöter är ett led i UNICEF Sveriges kampanj “Stoppa exploateringen av barn”. Medverkande från Rikskriminalpolisen, Rädda Barnen och Ecpat.

  • Den 19 november genomför Nätverket för barnkonventionen (där UNICEF Sverige ingår) sin årliga hearing, där ungdomar frågar ut ministrar, bl a barnminister Berit Andnor och migrationsminister Barbro Holmberg.

  • Flera lokala UNICEF-grupper uppmärksammar också Barnkonventionens födelsedag på olika sätt, bl a med insändare till lokalpressen. Här kan du läsa den:

Barnkonventionens födelsedag

Den 20 november fyller FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, 15 år. Är det värt att fira? Finns det positiva saker att glädja sig åt eller påminner det bara om allt elände som drabbar barn runt om i världen?
Ja, om vi ser tillbaka på de år som Barnkonventionen har funnits så har det hänt många bra saker runt om i världen. Framför allt har i stort sett hela världen numera ett kraftfullt verktyg i arbetet för barns rättigheter. De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen har åtagit sig att använda alla resurser de har för att uppfylla den. Det gör att barn har satts på den politiska dagordningen och att synen på och attityden till barn sakta håller på att förbättras.
UNICEFs roll är att tillsammans med de länder man arbetar i, se till att de här åtagandena uppfylls.
Några exempel: ett trettiotal länder har beslutat om att tillsätta särskilda Barnombudsmän för att försvara barns rättigheter, flera har ökat budgeten för barnhälsovård och skolutbildning och flera länder har ändrat sin lagstiftning för att stärka skyddet för barn.
Men, mycket återstår att göra, både här på hemmaplan och internationellt.
Fortfarande dör 30 000 barn varje dag till följd av så enkla orsaker som orent vatten, luftvägsinfektioner och diarréer i kombination med undernäring. Förtryck och exploatering såsom barnprostitution, barnarbete och trafficking fortsätter och ökar i många delar av världen. Aidsepidemin fortsätter att skörda offer på alla nivåer och slår ut hela samhällen. Ytterst drabbas barnen, både genom att de själva bli smittade och att de blir föräldralösa.
Här hemma far flyktingbarn illa och många barn upplever ofta att de har dåligt inflytande i skolan och i frågor som berör dem.
UNICEF Sverige vill uppmana alla – företag, politiker, och privatpersoner – att tänka extra mycket på barnen i världen denna dag. Men låt det inte stanna vid en tanke – engagera dig i UNICEF eller någon annan organisation, skänk pengar, skriv ett brev till politikerna och håll frågorna levande bland människor i din omgivning. Barnen är vår framtid men de har rättigheter här och nu också.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.