un0220699.jpg

Barns rättigheter får stå

tillbaka i regeringens förslag

Vid en pressträff idag 2 februari presenterade socialminister Lena Hallengren fem lagförslag som ska stärka barns skydd när LVU upphör. UNICEF Sverige välkomnar flera av förslagen i den så kallade “Lex Lilla hjärtat”, men menar också att det saknas ett helhetsperspektiv för att verkligen skydda barn och trygga deras rättigheter.

Skribent |

Publicerad |

2022 02 02

Uppdaterad |

2022 02 02

Barnets rättigheter får återigen stå tillbaka i regeringens lagförslag

Det är bra att regeringen tar initiativ för att stärka barns skydd och rättigheter när LVU upphör men tyvärr saknas det ett helhetsperspektiv. Istället för att fortsätta lappa och laga borde lagstiftningen göras om från grunden. Placerade barn är en av de mest utsatta grupperna i samhället. Det är vårt ansvar att ha en lagstiftning som skyddar dem. Det som hände Esmeralda får inte hända igen. 

I somras lämnade UNICEF Sverige över vårt remissvar gällande utredningen som har legat till grund för förslaget, och vi står fast vid kritiken som lyftes då. Vi är besvikna över att barnets rättigheter återigen får stå tillbaka för föräldrarrättens starka position i svensk lagstiftning, och att barnet inte tydligare ses som en egen rättighetsbärare.

Framförallt är det beklagligt att regeringen inte har tagit hänsyn till det som UNICEF Sverige och många andra barnrättsorganisationer föreslagit, att barnets bästa ska vara ett eget rekvisit i lagstiftningen. Att utreda, bedöma och göra avvägningar vad gäller barnets bästa är en av grundprinciperna i barnkonventionen, som ju är lag i Sverige sedan 2020.

Dessutom krävs mer resurser för att alla som arbetar med barn, särskilt inom socialtjänsten, ska ha tid och möjlighet att lyssna på, utreda och följa upp varje enskilt barn. Redan idag ser vi att resurserna för att göra det ofta saknas. 

Regeringens förslag är inte bra nog. För att skapa verklig förändring krävs en lagstiftning som på riktigt sätter barnets rättigheter, behov och situation i första rummet.

un0220698.jpg
Foto: © UNICEF

Läs mer om UNICEF Sveriges remissvar gällande utredningen om hur barnets bästa kan stärkas i samband med när vård enligt LVU upphör:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.