Default hero image

Barn behöver alla

sina mänskliga rättigheter

Tillgång till kulturell verksamhet för alla barn är en mänsklig rättighet eftersom det är en pusselbit i barnets utveckling. Idag är vår programchef Christina Heilborn på plats på Bokmässan i Göteborg och deltar i ett seminarium om just detta.

Publicerad |

2014 09 25

Uppdaterad |

2014 09 25

Barn behöver alla sina mänskliga rättigheter

I år är det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN. Den var banbrytande av flera skäl: På vilket sätt är den angelägen för oss idag och används den som det var tänkt? Sverige har förbundit sig att följa den i och med ratificeringen 1990 men den är tyvärr ännu inte lag i Sverige, vilket vi menar är en förutsättning för att den verkligen ska genomsyra rättsväsendet och samhället i övrigt.

Idag på Bokmässan i Göteborg deltar jag i ett seminarium med fokus på barns rätt till kultur. Den mänskliga rättigheten är intressant och relevant ur flera perspektiv. Det handlar både om rätten att få delta i det konstnärliga- och kulturella livet genom att själva skapa och uttrycka sig men också att få lära sig om olika uttrycksformer. Detta kräver tillgång till kulturell verksamhet för alla barn. Det är en mänsklig rättighet eftersom det är en pusselbit i barnets utveckling. Men det är också ett sätt att kunna bryta socialt utanförskap och bygga självkänsla. I vårt arbete för att stärka deltagande bland barn som själva befinner sig i socialt utanförskap betonar vi särskilt barnperspektivet och att barn själva ska få komma till tals och ge sin syn på saken. Det handlar om att få vara delaktigt och påverka sin egen situation men också i samhällsfrågor. Ett sätt att låta barn vara delaktiga på är genom konstnärliga uttryckssätt. Det får därför aldrig ses som något utöver det nödvändiga eller bara för de som är särskilt intresserade, utan det är just en mänsklig rättighet som ska finnas tillgänglig. Barn som tillhör en minoritet har dessutom rätt till att få delta i sitt eget kulturliv. Rätten till kultur handlar således även om identitet.

FN:s kommitté för barnets rättigheter , som bevakar att barnkonventionen följs, har beskrivit hur statens ansvar ser ut för att se till att barns rätt till kultur främjas: FN-kommittén säger också att barn behöver delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter för att bygga en förståelse inte bara av sin egen utan även av andras kultur. Det ger dem tillfälle att bredda sina horisonter och lära sig av andra kulturella och konstnärliga traditioner, och därmed bidra till ömsesidig förståelse och uppskattning av mångfald. Jag ser detta som särskilt viktigt när främlingsfientligheten är på frammarsch.

Besök gärna oss på Bokmässans internationella torg där vi finns i FN-montern samt deltar i seminarier.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.