Liza-Marklund-blogg-.jpg

Skribent |

Publicerad |

2010 11 12

Uppdaterad |

2010 11 12

Barn är inte lika viktiga som vuxna - Liza Marklund argumenterar för barnkonventionen som lag.

Barn är inte lika viktiga som vuxna

Deras rättigheter är inte lika grundläggande, deras behov av skydd och rättvisa är inte lika stora som myndiga människors. Det har Sveriges riksdag beslutat.

Så här ligger det till:För drygt trettio år sedan började världens ledare, första gången i världshistorien, att på allvar diskutera frågan om att ta barns rättigheter på allvar och göra dem juridiskt bindande. Man ställde viktiga frågor: Är barnen sina föräldrars egendom? Eller har de också egna, individuella rättigheter? Särskilda behov av hjälp och skydd? Hur ser de ut?Det här var inga lätta resonemang. Att barnen hade särskilda skyddsbehov kunde man kanske enas om, men inte att de skulle ha egna rättigheter. I många länder tyckte man att barnen självklart var föräldrarnas tillhörigheter, att förfoga över och använda som man ville.  Det tog tio år att skriva ihop det vi idag känner som FN:s Barnkonvention, och den 20 november 1989 antogs den av FN:s generalförsamling.Sverige var en av de allra första länderna att skriva under konventionen, präktiga som vi är. Och nu har det alltså gått över 20 år – och det har inte hänt tillräckligt. Sverige har ratificerat konventionen, alltså förbundit sig att följa den, men vi har fortfarande inte gjort den till svensk lag. I stället har man valt ut två artiklar av 54 (nummer 3 och nummer 12) och plockat in dem i vår nuvarande lagstiftning.

Och så sent som i fjol kritiserades Sverige av FN:s Barnrättskommitté för att vi bryter mot Barnkonventionen på flera punkter.

  • Myndigheterna lyssnar inte på barn i tillräcklig utsträckning.

  • Papperslösa barn behandlas helt annorlunda än svenska barn, vilket direkt bryter mot Barnkonventionen. Det är inte barnens fel att deras föräldrar flytt, därför SKA de ha rätt till sjukvård och utbildning - villkorslöst.

  • Svenska barn känner heller inte till vilka rättigheter de har, utan tror att det är mer utsatta än de faktiskt är

Att göra Barnkonventionen till svensk lag kallas att inkorporera den i vår lagstiftning. Frågan har varit uppe till förslag i riksdagen flera gånger, men har alltid röstats ner. Europakonventionen för mänskliga rättigheter, däremot – den är inkorporerad i vår lagstiftning sedan många år tillbaka.

Men spelar en juridisk teknikalitet som inkorporering egentligen någon roll?

Ja, absolut!Thomas Bodström, tidigare justitieminister, har skrivit:”Sedan Europakonventionen blev en del av vår lagstiftning har den fått en mycket starkare betydelse och tyngd hos våra myndigheter och domstolar. Inte minst artikel 6, som handlar om en rättvis rättegång, åberopas ofta i rättegångar och det händer att domstolarna hänvisar till den.”Det får vara slut på läpparnas bekännelser nu, tycker jag. Norge och Finland har gjort det, och nu är det Sveriges tur.Barnkonventionen måste bli lag – igår!/ Liza MarklundTycker du att barn är lika viktiga som vuxna?  Skriv under för barnkonventionen som lag! Och hjälp oss att sprida kampanjen genom att "

Facebook-gilla"

(ge gärna din egen kommentar i dela-fältet)

och

twittra

nedan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.