UNICEFÄmne
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökar och drabbar allt fler barn och unga världen över. UNICEF tillhandahåller resurser och stöd för sårbara grupper, och arbetar för att minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Unicef Logo Swedish
Pakistan

När världen omkring barnen kollapsar behöver de inte bara vatten, mat och sjukvård – utan också skydd mot övergrepp och psykosocial hjälp. Att upprätta säkra trygga områden för att skydda barnen ingår alltid i UNICEFs katastrofinsatser. I Pakistan har hittills 109 så kallade "child-friendly spaces" öppnats i de översvämningsdrabbade områdena.

Unicef Logo Swedish
Peru

Tusentals hemlösa barn och ungdomar lider av ångest och mardrömmar efter den kraftiga jordbävningen i Peru den 15 augusti. Förutom att ge dem tak över huvudet, sjukvård, mat och rent vatten prioriterar UNICEF akuta insatser för att hjälpa barnen bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Unicef Logo Swedish
Libanon

Sönderbombade hem och skolor. Skadade och döda familjemedlemmar och släktingar. Den fyra veckor långa konflikten i landet har inneburit svåra traumatiska upplevelser för de drabbade barnen. UNICEF värnar nu om deras psykiska tillstånd.

Unicef Logo Swedish
Thailand

Nettleton UNICEF hjälper de tsunamidrabbade barnen att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Målning, sagoläsning och lekar uppmuntrar barnen att prata om sina känslor så att deras omedelbara sorg och oro lättar.