Default hero image

Psykosocial hjälp till

barnen i Libanon

Sönderbombade hem och skolor. Skadade och döda familjemedlemmar och släktingar. Den fyra veckor långa konflikten i landet har inneburit svåra traumatiska upplevelser för de drabbade barnen. UNICEF värnar nu om deras psykiska tillstånd.

Skribent |

Publicerad |

2006 08 09

Uppdaterad |

2006 08 09

Psykosocial hjälp till barnen i Libanon

Det tillfälliga skyddet i flyktinglägren kan inte sudda ut de fruktansvärda händelser som barnen och deras familjer har flytt från. Reaktionerna varierar från barn till barn. Några klamrar sig fast vid föräldrarna, andra är skräckslagna för ljudet från bombplanen. Sömnstörningar och sängvätning rapporteras också.

Möjlighet att få leka

I nära samarbete med Libanons regering och andra ideella organisationer arbetar UNICEF nu för att hantera den här situationen. I området kring Beirut och i flyktingläger över hela landet har man delat ut skolmaterial samt så kallade “recreation kits”, som är lådor med lek- och fritidsutrustning framtagna för katastrofsituationer. Över 16 000 barn har nu fått fotbollar, volleybollar, kritor, färgpennor, papper, kortlekar, klossar med mera för att få chansen att fortsätta leka och vara barn, trots allt kaos omkring dem.

? Genom att hålla ihop familjerna och ordna stukturerade aktiviteter kan vi skapa lite mer normalitet i tillvaron för de här barnen och deras familjer, säger Trish Hiddleston som är UNICEFs regionala konsult när det gäller barns trygghet och säkerhet. Barn har en enorm förmåga att behålla ett inre lugn i krissituationer ? vi måste förlita oss på den.

Psykosocialt stöd

Tillsammans med de sociala myndigheterna i landet och andra organisationer har nu UNICEF tagit fram enkla riktlinjer och råd för hur man ger psykosocialt stöd till de traumatiserade barnen och deras familjer. Totalt 30 000 exemplar har producerats och distribuerats till professionella och andra som arbetar med de här barnen.
Man har också förberett psykosocial information som kommer att sändas i libanesisk radio och television.

Stopp på konflikten

Att följa FN:s generalsekreterare Kofi Annan's uppmaning till omedelbart upphörande av fientligheter är det mest effektiva sättet att skydda de här barnen mot ytterligare stress och ge dem möjlighet till läkning och återhämtning.

Detta har UNICEF distribuerat hittills:

Sedan krisen inleddes 12 juli har UNICEF bidragit med:

  • Mediciner till 50 000 barn.

  • 9000 mässlingsvaccinationer och 5000 poliovaccinationer

  • 50 vattentankar på vardera 5 000 liter. 25 300 personer har fått vatten på detta sätt.

  • 60 000 liter buteljerat vatten till södra Libanon

  • 337 vatten-kit som bland annat innehåller vattenbehållare och vattenreningstabletter. 78 000 människor har fått hjälp på detta sätt.

  • 3 150 paket med vattenreningstabletter som nått 63 000 personer.

  • 26 396 tvålar som nått 101 000 personer.

  • 263 000 blöjor till 88 000 barn.

  • 180 lådor med lek- och sportutrustning till 16 200 barn. Lådorna innehåller t ex fotbollar, färgkritor, spel och klossar.

“Hjälp barnen i Libanon nu! Skänk pengar här »”:http://www.unicef.se/stod_oss/ge_en_gava_har/

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Flicka i Sudan äter RUTF
Sudan

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop
Ukraina

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.