fossingar-tvaaring490.jpg

Två-årings föräldrar utvisas

till olika länder

Skribent |

Publicerad |

2010 11 12

Uppdaterad |

2010 11 12

Två-årings föräldrar utvisas till olika länder

Snart två-åriga Anja visar många tecken på att hon mår dåligt. Det gör hennes storasyster Maria också. Föräldrarna kommer från två olika länder och hotas av utvisning till respektive land. Flickornas mamma lider av djup depression, också pappan, som hittills varit den person som tagit huvudansvar för deras uppfostran, blir alltmer nedstämd och uppgiven.

Vid en utvisning kommer Anja och Maria hänvisas till mamman. Eftersom flickornas mamma mår så dåligt är risken stor att deras levnadssituation förvärras ytterligare.

Enligt ett läkarutlåtande lider Anja både av en störning till följd av spädbarnsdepression och brister i anknytningen till framförallt mamman. Hon visar också på störning vid matsituationen. Även systern visar tydliga tecken på försening i sin utveckling.

Domstolen ser att flickorna påverkats av mammans psykiska ohälsa och hennes oförmåga att möta deras behov. Men eftersom pappan har fungerat i sin föräldraroll så bedöms ändå livssituationen som dräglig. Det saknar laglig grund att bevilja Anja uppehållstillstånd som ett botemedel mot mammans depression säger domen.

Det anses därmed inte strida mot barnents bästa att Anja lämnar Sverige.

Familjen utvisas, föräldrarna åt varsitt håll.

Enligt barnkonventionen har ett barn rätt till båda sina föräldrar, man får inte medvetet splittra en familj och beslut ska fattas med hänsyn till barnets bästa.

Om barnkonventionen vore svensk lag skulle beslutsfattare vara tvungna att ta barns rättigheter på allvar. Mer kunskap hos både professionella och privatpersoner leder också till ett ökat civilkurage och en större vilja att agera när barn far illa.

Din röst gör skillnad – skriv under för barnkonventionen som lag! Och hjälp oss att sprida kampanjen genom att Facebook-gilla (ge gärna din egen kommentar i dela-fältet) och twittra nedan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

sid_2020_hero_0.jpg
Sverige

Konsekvenserna av nätmobbning kan vara förödande. När barn och unga tillbringar mer tid online under covid-19-pandemin ökar risken. I en global kampanj har UNICEF tillsammans med ungdomar, sociala medieplattformar och barnskyddsexperter, tagit fram råd till unga och föräldrar för att stoppa nätmobbning och förhindra att någon drabbas.

IMG_7009.jpg
Sverige

2017 tillsattes en utredning för att se över socialtjänstlagen och i dag lämnar UNICEF Sverige in sitt remissyttrande. Vi konstaterar besviket att utredningen inte når hela vägen fram. Bland annat saknas barns rätt till delaktighet, och direktivet om “inga ökade kostnader” rimmar illa med den verklighet där lagen ska tillämpas.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2013_7.jpg
Sverige

Under senare tid har den eskalerande gängkriminaliteten uppmärksammats stort i media. I många fall är barn både förövare och brottsoffer. En djupt tragisk utveckling, inte minst för ett land med både resurser och förutsättningar att stävja den. Idag äger en särskild debatt rum i riksdagen på temat, och mot den bakgrunden vill UNICEF Sverige ge några konkreta förslag.