Gå till innehållet

Varje barn ska ha en plats i ett klass­rum

Att gå i grund­skolan är en mänsklig rättig­het, och det ska inte kosta någon­ting. Men fort­farande står många mil­joner barn runt om i världen utan­för skolan. De främsta orsakerna är fattig­dom och diskrimi­nering.

Ett barn i blå tröja ler och ritar på en svart tavla.

Nisha ritar på svarta tavlan i en skola i Baladehra, i Rajastan, Indien.

Även om grundskolan i de flesta länder är gratis, slukar kostnader för transport, skoluniform och material upp till en tredjedel av en fattig familjs inkomst. Vi arbetar för att skolan ska vara avgiftsfri och med gratis skolmaterial. Vi hjälper regeringar att förbättra ländernas läroplan och lärarutbildning.

Det är också viktigt att höja kvaliteten på undervisningen så att eleverna uppnår målen för lärandet. Inget barn ska diskrimineras. Därför hjälper vi länder att skapa en inkluderande skola där även barn som tidigare diskriminerats, till exempel barn med funktionsnedsättning, har en naturlig plats.

Asha Chaudhary från Nepal var nio år när hon tvingades börja arbeta som hemhjälp i en familj långt ifrån sin hemby. Tack vare ett program som stöds av UNICEF, med undervisning på kvällstid för barn som arbetar, fick hon chansen att läsa in det hon missat. Som 13-åring började hon arbeta för en annan familj som tillät henne att gå i den vanliga skolan. Hon går nu i högstadiet och drömmer om att bli lärare.

Några exempel på vad UNICEF gör

 • Vi har ett unikt inflytande på myndigheter
  Vi för kontinuerlig dialog med ländernas regeringar och försöker få de ansvariga att prioritera utbildning i sina budgetar och slopa skolavgifter. Vi ger också stöd till att förbättra läroplaner, samla in statistik om skolresultat och förhindra att barn hoppar av skolan.
   
 • Barnvänliga skolor
  UNICEF har tagit fram en modell för hur en barnvänlig skola bör se ut. Tillsammans med myndigheterna anpassas modellen till varje land. I modellen ingår bland annat att skolorna ska ha rent vatten och separata toaletter för flickor och pojkar, att ha hög kvalitet på undervisningen och att utsatta barn får extra stöd. Skolgårdarna bör också vara trygga och ha utrustning för lek och idrott.
   
 • Mobila skolor följer med barnen
  I länder som Etiopien och Mongoliet där många familjer lever som nomader och flyttar ofta, är det svårt att få till en regelbunden skolgång. Men vi har hittat en smart lösning. Den mobila skolan innebär att klassrummet följer med de elever som inte har möjlighet att ta sig till skolan. Skolan får komma till barnen i stället. När familjerna flyttar packas skolan ihop och följer med till nästa ställe.

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

 2. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.

 3. Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

 4. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

 5. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

Läs mer om barnkonventionen