2-575x431.jpg

"Det värsta är att

alltid vara rädd"

Ingen vet hur många barn och unga som lever gömda i Sverige, men det finns uppgifter att det kan handla om tusentals. Tusentals barn och unga som av rädsla för att utvisas går under jorden och hamnar i ett socialt utanförskap. Igår diskuterades hur vi bättre kan tillgodose de här barnens rättigheter, under vårt avslutande seminarium i Almedalen.

Skribent |

Publicerad |

2014 07 04

Uppdaterad |

2014 07 04

"Det värsta är att alltid vara rädd"

Panelen som diskuterade situationen för gömda barn i Sverige.

– Det finns en sjukdom som de allra flesta som lever som gömda får, ont i magen, katarr. Jag blev sjuk en gång av det och åkte till sjukhuset, där fick jag en räkning på 6 000 kr. Hur skulle jag som inte ens hade pengar till mat kunna betala det?

Fahed Abdulkadir var 13 år när han lämnade Somalia och påbörjade en flykt undan krig och bomber, en flykt som tog många år och innebar många faror. Husni Hassan var lika gammal, även han flydde från Somalia. Han kom till Sverige efter två år på flykt.

Fahed och Husni levde båda som gömda under tonåren sedan de kommit till Sverige. Igår lyfte de fram sina erfarenheter och situationen för gömda barn under UNICEFs seminarium i Almedalen. Medverkade gjorde även Rokibath Alssane från Fryshuset, Fredrik Lundh Sammeli (S), Åsa Coenraads (M) och Katerin Mendez (FI).  Alexandra Pascalidou var moderator.

– Jag hade två val när jag fick avslag på min ansökan om uppehållstillstånd i Sverige, berättade Husni. Det ena var att utvisas till Malta där mina fingeravtryck fanns. Jag visste inte ens vad fingeravtryck var för något. På Malta skulle jag fått leva på gatan utan någonting och hade förmodligen inte överlevt. Mitt andra alternativ var att leva som gömd i Sverige. Jag valde det alternativet för att överleva. Jag fick möjlighet att gå i skolan. Av alla 300 elever i skolan var jag den enda som inte hade några rättigheter. Jag hade inga pengar och gick varje morgon till skolan utan att ha ätit frukost. Polisen letade efter mig i skolan och på busshållplatsen. Det värsta var att alltid vara rädd. Jag rörde mig ändå ute i samhället och satsade på min musik, för att inte bli galen. Men jag vet många som är instängda hela dagarna och inte vågar gå ut. Barnen har ofta inte ens valt sin egen situation, men lever som gömda för att föräldrarna gör det. De barnen har inga rättigheter. För att få mat eller boende är man helt beroende av att det finns snälla människor som kan hjälpa till. Det finns snälla människor i Sverige och i världen.

Även Fahed lyfte fram att det svåraste med att leva som gömd var att vara rädd hela tiden. Inte bara rädd för polisen, utan för alla människor. Att alltid undra om någon ska ringa polisen.

bild-575x431.jpg
En stor publik hade samlats för att ta del av gårdagens seminarium.

En stor publik hade samlats för att ta del av gårdagens seminarium.

Vi vet inte hur många barn som lever som gömda i Sverige idag. Desto klarare är bilden över det sociala utanförskap som gömda barn lever i, utan självklar tillgång till rättigheter som utbildning, sjukvård, social trygghet, fritid, delaktighet och inflytande. Utbildning och sjukvård är sedan 2013 lagstadgade rättigheter för gömda barn i Sverige, men precis som Fahed och Husni berättar finns det många svårigheter kring att nyttja de rättigheterna.

– Vi talar om rättigheter för alla barn men så ser det inte ut i verkligheten, betonade Rokibath Alssane från Fryshuset. Det är stor skillnad mellan teori och praktik och det är dags att politikerna lyssnar och agerar.

Det är en grundläggande rättighet i barnkonventionen att det inte får göras skillnad mellan barn: alla barn i Sverige ska ha tillgång till sina rättigheter, oavsett status. Vi är långt ifrån där.

Medskicken till politikerna från panelen var många: se barn som lever i socialt utanförskap och gör deras rättigheter till en tydlig politisk prioritet, förbättra EU:s asylpolitik med utgångspunkt i barnkonventionen och gör barnkonventionen till svensk lag.

Ungdomarna betonade till politiker och beslutsfattare: visa medmänsklighet när ni möter barn och unga, var mer humana och mänskliga. Politikerna kunde enas kring vikten av att göra barnkonventionen till svensk lag oavsett partipolitisk tillhörighet och lovade att kämpa för det. Vi inväntar att det löftet infrias.

Ett stort tack vill vi rikta till alla deltagare!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

sid_2020_hero_0.jpg
Sverige

Konsekvenserna av nätmobbning kan vara förödande. När barn och unga tillbringar mer tid online under covid-19-pandemin ökar risken. I en global kampanj har UNICEF tillsammans med ungdomar, sociala medieplattformar och barnskyddsexperter, tagit fram råd till unga och föräldrar för att stoppa nätmobbning och förhindra att någon drabbas.

IMG_7009.jpg
Sverige

2017 tillsattes en utredning för att se över socialtjänstlagen och i dag lämnar UNICEF Sverige in sitt remissyttrande. Vi konstaterar besviket att utredningen inte når hela vägen fram. Bland annat saknas barns rätt till delaktighet, och direktivet om “inga ökade kostnader” rimmar illa med den verklighet där lagen ska tillämpas.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2013_7.jpg
Sverige

Under senare tid har den eskalerande gängkriminaliteten uppmärksammats stort i media. I många fall är barn både förövare och brottsoffer. En djupt tragisk utveckling, inte minst för ett land med både resurser och förutsättningar att stävja den. Idag äger en särskild debatt rum i riksdagen på temat, och mot den bakgrunden vill UNICEF Sverige ge några konkreta förslag.