Default hero image

Skribent |

Publicerad |

2012 02 13

Uppdaterad |

2012 02 13

Barn i socialt utanförskap har rätt att vara en del av samhället

Det finns ungefär två miljoner barn i Sverige. Bland dessa barn ser förutsättningarna för att få en bra start i livet väldigt olika ut. Tillgången till utbildning, hälsovård och bra levnadsstandard varierar kraftigt. De barn som inte har tillgång till dessa rättigheter ges inte möjlighet att delta fullt ut i samhället utan riskerar att hamna i socialt utanförskap.

Det kan finnas många anledningar till varför barn hamnar i socialt utanförskap : socialt arv, fattigdom, diskriminering eller segregation men orsakerna kan också vara biologiska eller psykologiska. Socialt utanförskap måste ses utifrån ett brett perspektiv där många olika bakomliggande orsaker samverkar med varandra och också riskerar att förstärka varandra. Det krävs därför att man närmar sig frågan utifrån ett helhetsperspektiv och satsar på lösningar som återspeglar det.

Med start från 2012 arbetar vi för och med barn i socialt utanförskap i Sverige. Vi fokuserar på: Det är en grundtanke i barnkonventionen att barn har fullt och lika människovärde. Alla rättigheter ska gälla alla barn utan undantag eller diskriminering .

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att skillnaderna mellan kommunerna ökar, vilket kan leda till socialt utanförskap. Barnrättskommittén har också understrukit behovet av att Sverige uppmärksammar de barngrupper som halkar efter mest i samhället. Det krävs en ökad kunskap kring socialt utanförskap hos beslutsfattare.

Alla barn i Sverige har rätt till bra utbildning, god hälsa och god levnadsstandard. Alla barn har rätt att vara en del av samhället.

/Emma von Corswant Barnrättsjurist UNICEF Sverige

Kopiera länk

Relaterade artiklar

sid_2020_hero_0.jpg
Sverige

Konsekvenserna av nätmobbning kan vara förödande. När barn och unga tillbringar mer tid online under covid-19-pandemin ökar risken. I en global kampanj har UNICEF tillsammans med ungdomar, sociala medieplattformar och barnskyddsexperter, tagit fram råd till unga och föräldrar för att stoppa nätmobbning och förhindra att någon drabbas.

IMG_7009.jpg
Sverige

2017 tillsattes en utredning för att se över socialtjänstlagen och i dag lämnar UNICEF Sverige in sitt remissyttrande. Vi konstaterar besviket att utredningen inte når hela vägen fram. Bland annat saknas barns rätt till delaktighet, och direktivet om “inga ökade kostnader” rimmar illa med den verklighet där lagen ska tillämpas.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2013_7.jpg
Sverige

Under senare tid har den eskalerande gängkriminaliteten uppmärksammats stort i media. I många fall är barn både förövare och brottsoffer. En djupt tragisk utveckling, inte minst för ett land med både resurser och förutsättningar att stävja den. Idag äger en särskild debatt rum i riksdagen på temat, och mot den bakgrunden vill UNICEF Sverige ge några konkreta förslag.