Default hero image

Kamp mot våld mot kvinnor

och barn i Afrika

22 länder i Afrika har förbundit sig att samarbeta för att stoppa våldet mot kvinnor och barn.

Skribent |

Publicerad |

2006 11 28

Uppdaterad |

2006 11 28

Kamp mot våld mot kvinnor och barn i Afrika

Samarbetet skrevs under i Benoni i Sydafrika på avslutningsdagen av FN:s 16-dagars kampanj för Aktivism mot våld. Kampanjen hålls varje år från den 25 november (internationella dagen mot våld mot kvinnor) till den 10 december (internationella dagen för mänskliga rättigheter).

170 deltagare från 22 länder har lovat att följa initiativet, som tagits av UNICEFs representant Macharia Kamau för att stoppa våld mot kvinnor och barn i de afrikanska länderna.
— Vi skapar ett gemensamt mål och arbetar tillsammans för att nå målet, sa Macharia Kamau.

Jämlikhet ett måste för utveckling

Deltagarna har lovat att samverka under ledarskap av den Afrikanska Unionen, för att öka samarbetet över nationsgränserna och förbättra jämställdheten över hela den afrikanska kontinenten. När ojämlikheten mellan könen ignoreras hotas all utveckling, det var delegaterna överens om.

Allt är möjligt

Mötet som hållits mellan den 23 och 27 november ordnades av den sydafrikanska regeringen tillsammans med UNICEF och den danska regeringen. Syftet var att diskutera och dela erfarenheter och lärdomar om könsrelaterat våld och vilka speciella åtgärder som kan vidtas för att skydda barn och kvinnor. UNICEFs representant Macharia Kamau gratulerade den sydafrikanska regeringen och delegaterna från de andra afrikanska länderna.
— Om apartheid inte avskaffats skulle vi inte sitta här i samma rum idag, sa Macharia Kamau. Det skedde för bara tolv år sedan. Om vi kan åstadkomma sådana enorma demokratiska framsteg, måste vi också kunna stoppa våldet mot barn och kvinnor.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

IMG_7009.jpg
Våld i hemmet

Igår kom äntligen propositionen om barnfridsbrottet, en ny straffbestämmelse som innebär att det blir olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Det nya lagförslaget är ett viktigt steg för att stärka barns rättigheter och göra fler former av våld mot barn straffbara.

nin-rung-2-scaled.jpeg
Sverige

Coronapandemin innebär en kris av sällan skådat slag. En kris som slår extra hårt mot barn i utsatta situationer. Idag gästbloggar Nina Rung, kriminolog och grundare av ideella föreningen Huskurage, om hur vi ska garantera barns skydd framför föräldrarnas rätt.

un0220698.jpg
Våld i hemmet

Ett viktigt steg framåt tas nu för att göra fler former av våld mot barn straffbart. En statlig utredning som presenterats föreslår att en ny straffbestämmelse, barnfridsbrottet, ska införas som gör det olagligt att låta barn bevittna våld i hemmet. Idag skickar vi in vårt remissvar på förslaget. Vi är över lag mycket positiva men belyser också en del rättsliga dilemman där barnets rättigheter får ge vika för rättsliga grundprinciper.