Konsstympning-Etiopien-blogg.jpg

Skribent |

Publicerad |

2010 09 17

Uppdaterad |

2010 09 17

Veckans arkivbild, Etiopien 2009: Kvinnlig könsstympning bekämpas genom att höja medvetandet kring farorna

Etiopien, november 2009

Kvinnlig könsstympning fortsätter att minska i takt med att myndigheter och internationella organisationer uppmuntrar samhällen till att överge denna skadliga tradition. Uppskattningsvis tre miljoner flickor i Afrika könsstympas dock fortfarande varje år. Ingreppet kan orsaka infektion, kronisk smärta, komplikationer under graviditet och förlossning och ökad risk för spädbarnsdöd.Heltäckande utbildningsprogram som engagerar lokala samhällen, kvinnor som ledare, börjar dock ge effekt. Programmen fokuserar på hälsofrågor, däribland hiv/aids, familjeplanering och skadliga traditionella sedvänjor, såsom könsstympning. Samtidigt erbjuder de ett forum för deltagarna att gemensamt hitta lösningar på problemen. Med respekt för deltagarnas kultur och åsikter och med förståelse för att verklig förändring tar tid, har programmen sakta men säkert börjat leda till att allt fler nu förkastar kvinnlig könsstympning och andra skadliga metoder.Etiopien är ett av de länder i världen med högst förekomst av könsstympning. Programmen har dock lett till att 70 distrikt börjat se över lagar som kriminaliserar könsstympning och fyra av landets distrikt har åtagit sig att helt överge traditionen.UNICEF, med stöd av Europeiska kommissionen, samarbetar med lokala frivilligorganisationer som

Rohi-Weddu Pastoral Women Development Organization.

Rohi-Weddu, som betyder "rädda liv" på språket  Afarigna. Tillsammans arbetar vi för att skapa medvetenhet om skadliga traditioner och med att främja utbildning för kvinnor i Afar-regionen. UNICEF stödjer också

the Ethiopian Nurse Midwife Association and the Health Extension Workers

som integrerar frångåendet av könsstympning med den befintliga barn- och mödravården.Globalt sett ser vi nu att program med fokus på att få till stånd förändringar i folks medvetande leder till att hela samhällen börjar överge förfaranden som skadar flickor och kvinnor. Däribland könsstympning, barnäktenskap, våld i hemmet och olika hinder för flickors utbildning.Vill du läsa mer om könsstympning

kan du göra det på unicef.se!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fiyha - porträtt - 2023
Sudan

Innan den pågående konflikten i Sudan var 13-åriga Fiyha Al Tayeb Nasser ordförande för flickklubben i sin grundskola. Tillsammans med kompisar i klubben har hon informerat om hur skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning påverkar barnen, och kämpat för att sätta stopp för de grymma företeelserna.

konsstympning_foto-unicef.jpg
Coronaviruset

Under det kommande årtiondet riskera två miljoner fler flickor och kvinnor att könsstympas, varnar UNICEF och UNFPA idag på internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Orsaken är pandemin – stängda skolor och avbrott i program som skyddar flickor mot den farliga sedvänjan. Tiden att agera är nu.

foto-fgm-jpg_fa684856b35fec26-scaled.jpg
Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Idag är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Var 8:e sekund könsstympas en flicka någonstans i världen, ofta med en enkel kniv – utan bedövning. UNICEF arbetar hårt för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter.