Default hero image

Tre miljoner flickor

könsstympas årligen

Tre miljoner flickor utsätts varje år för könsstympning i Afrika och Mellanöstern. Antalet är betydligt högre än vad man tidigare har befarat, visar en ny rapport från FN:s barnfond UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2005 11 24

Uppdaterad |

2005 11 24

Tre miljoner flickor könsstympas årligen

Totalt är 130 miljoner flickor och kvinnor drabbade, i de 28 länder i Afrika och i Mellanöstern där kvinnlig könsstympning utövas. Tidigare har man uppskattat att två miljoner flickor stympas årligen, och den nya siffran tre miljoner avspeglar inte en ökning, utan beror på en förbättrad insamling av fakta, enligt rapporten.

Större insatser

Samtidigt pekar rapporten på att sedvänjan med kvinnlig könsstympning skulle kunna avskaffas inom loppet av en generation med rätt engagemang och stöd. Det behövs större insatser från såväl enskilda regeringar som världssamfundet som helhet.

Små framsteg

Kvinnlig könsstympning förekommer inte bara i Afrika och Mellanöstern, utan är också ett globalt problem eftersom den utövas bland invandrargrupper i länder världen över. Globalt sett har mycket små framsteg gjorts när det gäller att minska förekomsten, även om det finns tecken som tyder på att könsstympning är på tillbakagång i länder som Benin, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Eritrea, Etiopien, Kenya, Nigeria, Tanzania och Jemen.

Stark smärta

I alla sina former orsakar kvinnlig könsstympning stark smärta och kan resultera i långvariga blödningar, infektioner, sterilitet och även dödsfall. Det är en sedvänja som anses ge en flicka ärbarhet, social status och kyskhet, och som ska göra henne attraktiv för giftermål. Enligt rapporten är kvinnlig könsstympning en av de mest seglivade och undangömda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.

Handlingsprogram

Rapporten framhåller lovande handlingsprogram för att få människor att överge sedvänjan. Det kan handla om att samhällen får stöd att genomföra en öppen diskussion där frågan lyfts upp, och som kan leda till ett allmänt avståndstagande från könsstympning. Opinionsbildare och religiösa ledare kan spela en viktig roll i den debatten. Sjukvårdspersonal, socialarbetare och lärare måste också utbildas för att kunna bidra till att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning.

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet här:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fiyha - porträtt - 2023
Sudan

Innan den pågående konflikten i Sudan var 13-åriga Fiyha Al Tayeb Nasser ordförande för flickklubben i sin grundskola. Tillsammans med kompisar i klubben har hon informerat om hur skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning påverkar barnen, och kämpat för att sätta stopp för de grymma företeelserna.

konsstympning_foto-unicef.jpg
Coronaviruset

Under det kommande årtiondet riskera två miljoner fler flickor och kvinnor att könsstympas, varnar UNICEF och UNFPA idag på internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Orsaken är pandemin – stängda skolor och avbrott i program som skyddar flickor mot den farliga sedvänjan. Tiden att agera är nu.

foto-fgm-jpg_fa684856b35fec26-scaled.jpg
Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Idag är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Var 8:e sekund könsstympas en flicka någonstans i världen, ofta med en enkel kniv – utan bedövning. UNICEF arbetar hårt för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter.