UNI77837-575x383.jpg

Enligt en ny UNICEF-rapport motsätter sig en överväldigande majoritet av befolkningen i de länder där kvinnlig könsstympning praktiseras den livsfarliga sedvänjan. Trots motståndet har 125 miljoner flickor och kvinnor utsatts för kvinnlig könsstympning och 30 miljoner flickor är fortfarande i riskzonen.

Skribent |

Publicerad |

2013 07 22

Uppdaterad |

2013 07 22

Kvinnlig könsstympning minskar – men fortfarande är miljontals flickor i riskzonen

 

UNI77837-575x383.jpg
Fatima könsstympades när hon fyllde ett år. Med hjälp av utbildning växer motståndet mot den livsfarliga och kränkande sedvänjan.Foto: UNICEF/Kate Holt

Fatima könsstympades när hon fyllde ett år. Med hjälp av utbildning växer motståndet mot den livsfarliga och kränkande sedvänjan. Foto: UNICEF/Kate Holt

UNICEF-rapporten som släpps idag bygger på 70 riksrepresentativa undersökningar under en 20 års-period och analyserar både utbredning av och trender inom kvinnlig könsstympning. Det är den mest omfattande statistiska sammanställningen om kvinnlig könsstympning hittills.

Rapporten hjälper till att förklara vad som kan göras för att förändra attityder och beteenden som gör att kvinnor fortsätter att könsstympas efter nästan ett århundrade av insatser för att avskaffa den kränkande sedvänjan som traumatiserar och dödar flickor och kvinnor.

UNI77840-575x383.jpg
Boho Mohammed visar upp det verktyg som användes vid de kvinnliga könsstympningar hon utförde. Tack vare utbildning och öppen diskussion har nu fler och fler slutat utföra det farliga ingreppet.Foto: UNICEF/Kate Holt

Boho Mohammed visar upp det verktyg som användes vid de kvinnliga könsstympningar hon utförde. Tack vare utbildning och öppen diskussion har nu fler och fler slutat utföra det farliga ingreppet. Foto: UNICEF/Kate Holt

I de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där kvinnlig könsstympning fortfarande praktiseras är risken för flickor att omskäras mindre än för 30 år sedan och stödet för sedvänjan är på tillbakagång, även i länder där den fortfarande är nästan allomfattande som i Egypten och Sudan. Inte bara är de flesta flickor och kvinnor emot praktiken, utan även ett stort antal män och pojkar. I tre länder; Tchad, Guinea och Sierra Leone, vill fler män än kvinnor att praktiken ska upphöra.

Men trots fallande stöd svävar miljontals flickor fortfarande i avsevärd fara. Klyftan mellan människors personliga åsikter om kvinnlig könsstympning och den inrotade känslan av social skyldighet, förvärras av bristen på öppen kommunikation om det som uppfattas som ett känsligt och privat problem.

– Att bara lagstifta räcker inte. Utmaningen nu är att låta flickor och kvinnor, pojkar och män tala högt och tydligt och meddela att de vill att denna skadliga sedvänja överges, säger Ms Geeta Rao Gupta, UNICEFs vice verkställande direktör.

UNI77833-575x383.jpg
Bilder på flickor som undkommit könstympning sitter uppe på väggen hos en kvinnoorganisation mot könsstympning i byn Rohi Weddu i Etiopien.Foto: UNICEF/Kate Holt

Bilder på flickor som undkommit könstympning sitter uppe på väggen hos en kvinnoorganisation mot könsstympning i byn Rohi Weddu i Etiopien. Foto: UNICEF/Kate Holt

Medan kvinnlig könsstympning praktiskt taget har övergivits av vissa grupper och länder, är det fortfarande förankrade i många andra, trots hälsoriskerna det innebär för flickor, och trots att det finns lagar och insatser från regeringar och frivilligorganisationer för att övertyga samhällena att sluta med sedvänjan. Risken att utsättas för ingreppet är tre gånger mindre för flickor mellan 15-19 än för kvinnor i åldern 45-49 i Kenya och Tanzania. Utbredningen har minskat med så mycket som nästan hälften bland tonårsflickor i Benin, Centralafrikanska republiken, Irak, Liberia och Nigeria.

I Somalia, Guinea, Djibouti och Egypten könsstympas fler än 9 av 10 kvinnor och flickor i åldrarna 15-49. Och det har inte skett någon märkbar nedgång i länder som Tchad, Gambia, Mali, Senegal, Sudan eller Jemen.

Samtidigt som UNICEF-rapporten välkomnar den lagstiftning mot kvinnlig könsstympning som har införts i de allra flesta länder kallar den för åtgärder som kompletterar lagstiftningen och utnyttjar positiv social dynamik för att åstadkomma en förändring av sociala normer. Rapporten rekommenderar att öppna upp till större offentlig granskning för att utmana den felaktiga uppfattningen att "alla andra" godkänner praktiken.

Utbildning kan spela en stark roll i att föra vidare social förändring. Högre utbildningsnivå bland mödrar innebär lägre risk för att deras döttrar ska könsstympas och skolan kan hjälpa flickor att utveckla band till andra som motsätter sig sedvänjan.

UNI137341-575x383.jpg
En mamma står med sina döttrar i sitt hem i byn Cambadju i Guinea-Bissau, den första byn i landet som slutat utföra kvinnlig könsstympning.Foto: UNICEF/Roger LeMoyne

En mamma står med sina döttrar i sitt hem i byn Cambadju i Guinea-Bissau, den första byn i landet som slutat utföra kvinnlig könsstympning. Foto: UNICEF/Roger LeMoyne

De viktigaste åtgärderna som behövs för att avskaffa kvinnlig könsstympning är enligt den nya rapporten:

• Arbeta lokala kulturella traditioner snarare än mot dem. • Försöka förändra både individuella attityder samt inrotade förväntningar kring kvinnlig könsstympning i större sociala grupper. • Hitta sätt att synliggöra dolt motstånd mot kvinnlig könsstympning så att familjer vet att de inte är ensamma - ett avgörande steg för att skapa en kedjereaktion. • Öka exponeringen av grupper som fortfarande praktiserar kvinnlig könsstympning till grupper som inte gör det. • Främja eliminering av kvinnlig könsstympning tillsammans med förbättrad status och möjligheter för flickor, snarare än att förespråka mildare former av praktiken, t.ex. "symbolisk könsstympning”. • Fortsätta att samla in material för att informera politiker och program.

De 29 länder som är representerade i rapporten är: är Benin, Burkina Faso, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Elfenbenskusten, Djibouti, Egypten, Eritrea, Etiopien, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Kenya; Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Tanzania, och Jemen.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet, eller klicka här för en sammanfattning.

 

 

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fiyha - porträtt - 2023
Sudan

Innan den pågående konflikten i Sudan var 13-åriga Fiyha Al Tayeb Nasser ordförande för flickklubben i sin grundskola. Tillsammans med kompisar i klubben har hon informerat om hur skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning påverkar barnen, och kämpat för att sätta stopp för de grymma företeelserna.

konsstympning_foto-unicef.jpg
Coronaviruset

Under det kommande årtiondet riskera två miljoner fler flickor och kvinnor att könsstympas, varnar UNICEF och UNFPA idag på internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Orsaken är pandemin – stängda skolor och avbrott i program som skyddar flickor mot den farliga sedvänjan. Tiden att agera är nu.

foto-fgm-jpg_fa684856b35fec26-scaled.jpg
Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Idag är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Var 8:e sekund könsstympas en flicka någonstans i världen, ofta med en enkel kniv – utan bedövning. UNICEF arbetar hårt för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter.