Default hero image

Internationella dagen mot

kvinnlig könsstympning

Måndagen den 6 februari är det den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Dagen instiftades år 2003 när delegater från 30 afrikanska länder samlades i syfte att tillsammans arbeta för att kvinnlig könsstympning skall avskaffas.

Skribent |

Publicerad |

2006 02 03

Uppdaterad |

2006 02 03

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

I Afrika söder om Sahara och i Egypten och Sudan engagerar sig nu alltfler i kampen för att avskaffa kvinnlig könsstympning ? en av de mest seglivade och undangömda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Under de senaste sex åren har tusentals byar i Västra Afrika samlats kring gemensamma ceremonier för avge löften om att avskaffa kvinnlig könsstympning.

Farlig och kränkande sedvänja

Kvinnlig könsstympning orsakar stark smärta och kan resultera i långvariga blödningar, infektioner, sterilitet och även dödsfall. Det är en sedvänja som anses ge en flicka ärbarhet, social status och kyskhet, och som ska göra henne attraktiv för giftermål.
Den grymma traditionen har existerat i flera tusen år och det kommer att ta tid innan hela världen respekterar flickors rätt att växa upp till kvinnor utan att deras kroppar skadas.

? Att få stopp på den här diskriminerande och farliga sedvänjan är en förutsättning om vi ska lyckas uppnå millenniemålen när det gäller mödrars hälsa, jämlikhet och barnadödlighet, säger Ann M Veneman, UNICEFs högsta chef. Vi vet vad som krävs för att avskaffa kvinnlig könsstympning ? rätt engagemang och stöd från såväl enskilda regeringar som världssamfundet som helhet.

UNICEF stödjer handlingsprogram

UNICEF samarbetar med regeringar och lokala ledare för att påverka lagstiftningen. Dessutom stödjer man handlingsprogram i 18 länder för att uppmuntra samhällen att själva lyfta upp frågan och väcka debatt, så att människor blir medvetna om att könsstympning är farligt och kränkande. UNICEF samarbetar med opinionsbildare och religiösa ledare som spelar en viktig roll i den debatten. Sjukvårdspersonal, socialarbetare och lärare utbildas för att kunna bidra till att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning.

UNICEF-rapport belyser situationen

Tre miljoner flickor utsätts varje år för könsstympning i Afrika och Mellanöstern. Antalet är betydligt högre än vad man tidigare har befarat, visar en rapport från UNICEF som presenterades i november 2005. Totalt är 130 miljoner flickor och kvinnor drabbade, i de 28 länder där kvinnlig könsstympning utövas. Men detta är också ett globalt problem eftersom sedvänjan utövas bland invandrargrupper i länder världen över.

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet här:
Changing a harmful social convetion – female genital mutilation/cutting (PDF)

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fiyha - porträtt - 2023
Sudan

Innan den pågående konflikten i Sudan var 13-åriga Fiyha Al Tayeb Nasser ordförande för flickklubben i sin grundskola. Tillsammans med kompisar i klubben har hon informerat om hur skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning påverkar barnen, och kämpat för att sätta stopp för de grymma företeelserna.

konsstympning_foto-unicef.jpg
Coronaviruset

Under det kommande årtiondet riskera två miljoner fler flickor och kvinnor att könsstympas, varnar UNICEF och UNFPA idag på internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Orsaken är pandemin – stängda skolor och avbrott i program som skyddar flickor mot den farliga sedvänjan. Tiden att agera är nu.

foto-fgm-jpg_fa684856b35fec26-scaled.jpg
Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Idag är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Var 8:e sekund könsstympas en flicka någonstans i världen, ofta med en enkel kniv – utan bedövning. UNICEF arbetar hårt för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter.