UNI115675-575x382.jpg

Allt färre

flickor könsstympas

Den 6 februari är den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor. För att uppmärksamma detta släpper UNICEF nya siffror som visar att antalet flickor som utsätts för den farliga sedvänjan minskar. Samtidigt uppmanar man omvärlden att öka insatserna för att helt avskaffa ingreppet som ger så många flickor men för livet.

Skribent |

Publicerad |

2013 02 06

Uppdaterad |

2013 02 06

Allt färre flickor könsstympas

– Jag trodde att könsstympning var något vi måste göra med hänsyn till islam. Nu vet jag bättre, berättar sexbarnsmamman Habiba i Kenya. Tack vare en informationskampanj fick Habiba och hennes man ny insikt och deras två yngsta döttrar har inte utsatts för det farliga ingreppet. Foto: © UNICEF

UNICEFs siffror omfattar de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där traditionen är mest utbredd. Bland den yngre generationen flickor i dessa länder utsätts idag betydligt färre för det livsfarliga ingreppet. I de utvalda länderna blir idag i genomsnitt endast 36 procent av flickorna i åldern 15-19 år har utsatts för könsstympning, jämfört med mödragenerationen, i åldern 45-49 år, där hela 53 procent är könsstympade. I vissa länder är minskningen mycket stor, till exempel i Kenya där tre gånger så många äldre kvinnor är könstympade, jämfört med den unga generationen.

Sedvänjan avskaffad i 10 000 byar

År 2008 startade UNICEF tillsammans med UNFPA (FNs befolkningsfond) ett omfattande utvecklingsprogram för att stoppa könsstympning av flickor. Och det har gett resultat. Under de senaste fyra åren har nästan 10 000 samhällen i 15 länder avskaffat sedvänjan. Totalt har åtta miljoner människor sagt nej till att skada sina flickor. Bara under 2012 deklarerade 1775 byar i Afrika att de bestämt sig för att upphöra med könsstympning av flickor.

Ändrad lagstiftning

Utvecklingsprogrammet som gett så bra resultat innebär ett integrerat samarbete på alla nivåer i samhället. Från flickorna och deras familjer till byhövdingar och regeringar. UNICEF har genom påtryckningar och tålmodiga diskussioner i många länder drivit igenom en lagstiftning som förbjuder könsstympning av flickor. Lagar är ett steg i rätt riktning, men den stora utmaningen är att nå ut med kunskap om varför könsstympning är farligt och måste upphöra. Det handlar om att bryta mycket gamla kulturella mönster och traditioner.

Banbrytande metod

En metod som visat sig vara banbrytande för utvecklingen är ett utbildningsprogram som UNICEF genomför tillsammans med organisationen Tostan. Genom bydiskussioner, sång och drama sprids kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter, hälsa och hygien. Deltagarna får insikt, börjar ifrågasätta och kommer till slut överens om att överge den grymma traditionen. Allt fler byar anmäler sig till projektet och på så sätt ändras livsmönster och tankegångar sakta men säkert.

Det går att stoppa könsstympning

UNICEF menar att om den politiska vilja som finns kan omvandlas i konkreta investeringar, kommer det här allvarliga brottet mot flickors och kvinnors rättigheter snart att vara ett minne blott.

– De här framstegen visar att det är fullt möjligt att avskaffa könsstympning av flickor, menar UNICEFs högsta chef Anthony Lake. Vi kan och måste stoppa sedvänjan för att hjälpa miljontals flickor och kvinnor att leva ett hälsosammare liv.

UNI103836-575x383.jpg
Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

Kampen fortsätter

Det finns mycket kvar att göra. UNICEFs siffror visar att det i de 29 aktuella länderna finns 30 miljoner flickor som riskerar att bli könsstympade. I december antog FNs generalförsamling en resolution som uppmanar medlemsländerna att öka insatserna för att helt avskaffa sedvänjan. UNICEF fortsätter sitt tålmodiga arbete för att avskaffa det här brottet mot mänskliga rättigheter.

Var med och kämpa för flickors rättigheter genom att stödja UNICEFs arbete för barn världen över.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fiyha - porträtt - 2023
Sudan

Innan den pågående konflikten i Sudan var 13-åriga Fiyha Al Tayeb Nasser ordförande för flickklubben i sin grundskola. Tillsammans med kompisar i klubben har hon informerat om hur skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning påverkar barnen, och kämpat för att sätta stopp för de grymma företeelserna.

konsstympning_foto-unicef.jpg
Coronaviruset

Under det kommande årtiondet riskera två miljoner fler flickor och kvinnor att könsstympas, varnar UNICEF och UNFPA idag på internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Orsaken är pandemin – stängda skolor och avbrott i program som skyddar flickor mot den farliga sedvänjan. Tiden att agera är nu.

foto-fgm-jpg_fa684856b35fec26-scaled.jpg
Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Idag är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Var 8:e sekund könsstympas en flicka någonstans i världen, ofta med en enkel kniv – utan bedövning. UNICEF arbetar hårt för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter.