Default hero image

UNICEF uppmanar till

ökade insatsermot barnarbete

I samband med Världsdagen mot barnarbete den 12 juni ber UNICEF om mer resurser och engagemang för att stoppa de allra värsta formerna av barnarbete. Ett av de företag som tar sitt sociala ansvar är IKEA.

UNICEF uppskattar att 150 miljoner barn världen över mellan 5 och 14 år arbetar. Detta är både en orsak till och ett resultat av fattigdom och det hotar barns utbildning och säkerhet.

– Vi vet att de millenniemål som gäller utbildning, jämlikhet, hiv och aids blir svåra att uppnå på grund av att så många barn arbetar och att det inte finns en enda policy som kan stoppa barnarbete, säger Susan Bisell, chef för UNICEFs insatser för att skydda barn mot våld och utnyttjande.

Allt fler barn arbetar i södra Afrika

Undersökningar visar att antalet barn som arbetar har minskat globalt räknat, men i Afrika söder om Sahara ser det betydligt värre ut. I genomsnitt arbetar där 1 av 4 barn, vilket är de högsta siffrorna i världen. I Asien arbetar 1 av 8 barn och i Latinamerika och Karibien 1 av 10 barn. I vissa regioner har antalet barn som både arbetar och går i skolan, ökat med så mycket som 300 procent.

Pålitliga metoder saknas

De här siffrorna kan dock vara missvisande, eftersom flyktingbarn, föräldralösa, barn som utsatts för människohandel – och framför allt flickor, ofta helt saknas i den rapportering som görs. Under konferensen mot barnarbete som ägde rum i Haag tidigare i år, åtog sig UNICEF att utveckla nya undersöknings- och datametoder som kan synliggöra problemet med barnarbete, särskilt exploateringen av flickor. Mat-, bensin- och finanskriserna har haft förödande inflytande på barns liv. Fattigdom har helt enkelt tvingat föräldrar att låta barnen bidra till familjens försörjning.

Mer pengar och socialt ansvar

UNICEF uppmanar regeringar och privata givare över hela världen att satsa pengar på utbildning och att stödja utvecklingen av nya undersökningsmetoder som omfattar alla barn i världen. Dessutom ber man företag att utnyttja sitt inflytande när det gäller socialt ansvar, för att försäkra att barns rättigheter tillgodoses i hela tillverkningskedjan.

IKEA har kämpat mot barnarbete i tio år

Ett av de företag som tagit sitt ansvar är IKEA som nyligen utökat sitt stöd till UNICEF med 422 miljoner kronor . Dessa pengar går till ett projekt i Indien för att minska barnadödligheten och förbättra hälsosituationen för kvinnor och barn i några av landets mest fattiga och utsatta regioner.

Över 80 000 barn har fått utbildning

IKEA Foundation är sedan 10 år tillbaka UNICEFs största företagspartner och ger totalt 1,6 miljarder kronor mellan åren 2000 och 2015. Tillsammans med den indiska regeringen arbetar man för att minska de bakomliggande orsakerna till att så många barn i regionen arbetar inom mattproduktionen och även inom bomullsodlingen. Hittills har samarbetet med IKEA bland annat resulterat i att över 80 000 barn har fått den utbildning som de annars hade gått miste om.

– Det är inte ovanligt att barn missar flera månaders skolundervisning på grund av att de är ute på fälten och plockar bomull eller rensar ogräs, säger Marianne Barner, chef för IKEAS Foundation. Efteråt blir det svårt för dem att hinna ikapp och många hoppar helt enkelt av skolan för att de saknar stöd och motivation. Därför är vårt fokus på att förebygga barnarbete så viktigt för oss. Att förbättra kvaliteten på undervisningen till exempel, skapar en förändring som gagnar flera generationer.

Du kan också vara med och stödja UNICEFs arbete för barn runt om i världen. Gör en insats idag.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

uni310533.jpg
Afrika

Den nedåtgående trenden har vänt, nu ökar antalet barn som arbetar. Ökningen är störst bland barn i åldrarna 5-11 år, visar en ny rapport från UNICEF och ILO. Barn som istället för skolböcker och lekar möts av smutsiga fabriksgolv och farliga gifter. Och på grund av coronapandemin riskerar ännu fler barn att tvingas in i arbete.

UNI190047-575x383.jpg
Internationella dagen mot barnarbete

Idag är det internationella dagen mot barnarbete. Enligt ILO (International Labour Organisation) är 168 miljoner barn runt om i världen drabbade av barnarbete. UNICEF arbetar hårt för att stoppa den grymma exploateringen av barn.

IMG_1564-575x383.jpg
Syrien

Konflikten och den humanitära krisen i Syrien tvingar allt fler barn till skadligt arbete. Stora insatser krävs för att vända trenden, enligt en ny rapport från UNICEF och Rädda Barnen.