uni310533.jpg

För första gången på 20 år

ökar antalet barn i barnarbete

Den nedåtgående trenden har vänt, nu ökar antalet barn som arbetar. Ökningen är störst bland barn i åldrarna 5-11 år, visar en ny rapport från UNICEF och ILO. Barn som istället för skolböcker och lekar möts av smutsiga fabriksgolv och farliga gifter. Och på grund av coronapandemin riskerar ännu fler barn att tvingas in i arbete.

Skribent |

Publicerad |

2021 06 12

Uppdaterad |

2021 06 12

För första gången på 20 år ökar antalet barn i barnarbete

Den nya rapporten Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward , släpps av UNICEF och ILO (Internationella arbetsorganisationen) i samband med internationella dagen mot barnarbete. Rapporten varnar att för första gången på 20 år har den positiva trenden i kampen mot barnarbete vänt.

Antalet barn som arbetar har nu stigit till 160 miljoner världen över. Det är en ökning med över åtta miljoner barn, på bara de senaste fyra åren. Störst är ökningen i åldrarna 5-11 år. Den gruppen utgör nu drygt hälften av de barn som arbetar globalt.

63 miljoner flickor och 97 miljoner pojkar arbetade världen över i början av 2020. Det är nästan vart tionde barn.

Stor ökning på bara fyra år

I Afrika, söder om Sahara, har ökande befolkningsmängd, återkommande kriser, extrem fattigdom och otillräckliga sociala skyddsnät lett till en ökning med 16,6 miljoner barn som arbetar, på bara fyra år.

uni394746.jpg
Två barn arbetar i granitgruvan i Pissy, en förort till Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou. Barnen som arbetar här är allt från 5 till 17 år gamla, men även yngre barn och bebisar finns här varje dag tillsammans med sina arbetande mammor. Foto: © UNICEF/Dejongh

Och även i regioner där vi ser vissa framsteg sedan 2016 – så som Asien, Latinamerika och Karibien – riskerar covid-19 att sätta käppar i hjulen. Rapporten visar att på grund av pandemin riskerar ytterligare nio miljoner barn att tvingas in i arbete innan 2022 är slut.

Skolstängningar och svårare ekonomisk situation bland familjer på grund av covid-19, kan också leda till att barn som redan arbetar tvingas till längre arbetsdagar och farligare arbetssituationer.

Rapporten visar också att:

  • 70 procent av de barn som arbetar gör det inom jordbrukssektorn (112 miljoner barn). 20 procent arbetar inom olika typer av tjänsteyrken (31,4 miljoner barn) och 10 procent inom olika industrier (16,5 miljoner barn).

  • Nära 28 procent av de arbetande barnen i åldrarna 5-11 år, och 35 procent av barnen i åldrarna 12-14 år, går inte i skolan.

  • Barnarbete är vanligare bland pojkar än flickor i alla åldrar. Men när hushållssysslor som tar minst 21 timmar per vecka räknas in minskar skillnaden mellan könen.

  • Förekomsten av barnarbete är nära tre gånger så hög på landsbygden (14 procent) som i stadsmiljöer (5 procent).

Barn som arbetar riskerar både fysiska och psykiska skador. De går miste om utbildning, sina rättigheter, och får sämre möjligheter att klara sig i framtiden. Det leder till en ond cirkel av fattigdom och barnarbete i generation efter generation.

un0392044.jpg
Mohammad, 12 år, jobbar med att bära baggage vid tågstationen i Kamalapur, Bangladesh. Med livet som insats gör han allt han kan för att få ihop pengar till mat.Foto: © UNICEF/Satu

För att sätta stopp för barnarbete och ge barn en bättre framtid efterfrågar UNICEF och ILO bland annat följande:

  • Tillräckliga sociala skyddsnät och allmänt barnbidrag.

  • Ökade investeringar i utbildning av god kvalitet, samt satsningar för att se till att alla barn får gå i skolan.

  • Satsningar på arbeten för vuxna, så att familjer inte behöver vara beroende av att barnen hjälper till med familjens försörjning.

  • Skadliga könsnormer och diskriminering som bidrar till barnarbete måste stoppas.

Det här är ett arbete som måste göras tillsammans – av länder, företag, civilsamhället och organisationer. Vi måste alla fördubbla våra insatser i den globala kampen för att stoppa barnarbete världen över.

Läs mer om hur UNICEF jobbar för att stoppa och förhindra barnarbete:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

UNI190047-575x383.jpg
Internationella dagen mot barnarbete

Idag är det internationella dagen mot barnarbete. Enligt ILO (International Labour Organisation) är 168 miljoner barn runt om i världen drabbade av barnarbete. UNICEF arbetar hårt för att stoppa den grymma exploateringen av barn.

IMG_1564-575x383.jpg
Syrien

Konflikten och den humanitära krisen i Syrien tvingar allt fler barn till skadligt arbete. Stora insatser krävs för att vända trenden, enligt en ny rapport från UNICEF och Rädda Barnen.

Indien.UNICEF.Graham-Crouch.88063-575x383.jpg
Indien

Ett av sex barn mellan 5 och 14 år är involverade i skadligt barnarbete. Dessa 150 miljoner barn riskerar sin hälsa och får ingen tillgång till utbildning. Idag på den Internationella dagen mot barnarbete vill vi på UNICEF lyfta dessa barns rätt till beskydd och utveckling.