Syskontrio - Izium Ukraina - 2023 - cropped desktop

Allt för många barn har

förlorat allt för många år

Två år har gått sedan Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina. Miljontals barn och familjer är på flykt, traumatiserade och i behov av humanitär hjälp. För barnen, som har förlorat flera år av skolgång, står livet och framtiden på spel.

Skribent |

Publicerad |

2024 02 23

Uppdaterad |

2024 02 23

En framtid för Ukrainas barn

Över 1 000 kilometer av Ukrainas vattenledningsnät är förstört. 3 798 skolor är skadade och 365 totalförstörda. 1 267 sjukhus och vårdcentraler har attackerats. Antalet människor som förväntas behöva humanitärt stöd 2024 är 17,6 miljoner, varav 4,1 miljoner barn enligt den senaste humanitära rapporten (Situation Report No 35) från UNICEF. 

I början av december 2023 besökte UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt Ukraina. De synliga skadorna på infrastruktur, vägar, skolor och andra byggnader blev en stark påminnelse om de enorma behoven av investering i återuppbyggnad som Ukraina står inför. Men det var de osynliga spåren av kriget som gjorde starkast intryck, den psykiska stressen och traumat som kriget skapat hos alla. Inte minst hos de tusentals mammor som flytt inom landet och ofta inte har någon att ta stöd eller hjälp ifrån när mannen är vid fronten och släkten på en annan plats. 

Pernilla Baralt - besök i Ukraina december 2023
Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige, under sitt besök i Ukraina i december 2023.

– Att inte kunna planera eller våga fundera över framtiden. Att som förälder försöka vara stark och modig, för barnens skull, fastän man själv håller på att gå sönder. Att behöva lära barnen hur en mina ser ut, för att de kan ligga precis överallt, säger Pernilla Baralt och skakar på huvudet. 

Det är svårt att veta hur många barn som lider av allvarlig psykisk ohälsa i Ukraina. Men två år av krig, stress och oro har inte lämnat någon oberörd. Pappa vid fronten eller ännu värre, död eller skadad, familjen på flykt, vänner som splittrats och ingen skola på många år. Barnens fysiska hälsa har också påverkats av bristen på rent vatten, näringsrik mat och grundläggande hälso- och sjukvård som exempelvis vaccinationer.  

Skolans roll är helt central för barnen 

En del ukrainska barn, som nu är i 9–10-årsåldern, har aldrig gått i skolan. Först på grund av pandemin då de fick distansundervisning och sedan på grund av kriget. Skolan är så mycket mer än bara utbildning. Den kan vara en frizon om barnet har det tufft hemma, en plats att leka och våga drömma, ett skydd mot våld och övergrepp. Skolan kan vara där man får sitt enda ordentliga mål mat om dagen.

I samarbete med lokala myndigheter har vi bidragit till att renovera skyddsrum i skolor och förskolor, säkrat tillgången till utbildning digitalt för barn som inte kunnat ta sig till skolan och stöttat lärare i att anpassa undervisningen till nya förutsättningar. Skolan är helt central för att barn, och hela samhället, ska kunna resa sig ur fattigdom och utsatthet och utvecklas till sin fulla potential.  

Mobilt klassrum - Ukraina oktober 2023
Barn lär sig om minsäkerhet, brandrisker och cybersäkerhet i ett mobilt klassrum i Charkivregionen. Under lektionerna använder specialister interaktiva lärosätt som UNICEF och Ukrainas utbildningsdepartement tagit fram.

UNICEF har även ansvar för koordinering av vatten, sanitet och hygien, vilket innebär enorma satsningar på reparation av infrastruktur för att säkra tillgången till rent vatten. I nära samarbete med såväl regeringen som lokala civilsamhällesorganisationer bedömer vi kontinuerligt behoven och sätter in stödet där det gör mest nytta. Så att hjälpen når hela vägen fram till det enskilda barnet och mamman. 

Pernilla Baralt om behoven framåt: 

– Allt vi gör nu och framöver spelar roll för barn i Ukraina och för landets framtid. Det kommer att krävas stora investeringar under lång tid. Att investera i barns trygghet, säkerhet, hälsa och utbildning är alltid viktigt, men kanske särskilt i länder som befinner sig i konflikter och katastrofsituationer. Det skapar hopp och framtidstro. 

UNICEFs fokus i Ukraina är att säkra särskilt utsatta barns trygghet, inklusive de tusentals barn som tidigare bott på institution. Vi har mobila hälso- och traumateam med uppsökande verksamhet. 

Vinterkläder barn - ukraina 2023
Svitlana hjälper sönerna Ignat (7 år) och Illia (5 år) att prova vinterkläder som leverats av UNICEF.

Vad gör UNICEF? 

  • Under 2023 nådde UNICEF totalt 8,76 miljoner människor, inklusive 2,96 miljoner barn, med humanitär hjälp; bland annat tillgång till primärvård, rent vatten, psykosocialt stöd, utbildning och kontantstöd. 

  • Efter att Kakhovka dammen förstördes såg UNICEF till att över en miljon människor fick tillgång till säkert dricksvatten, hygienprodukter, läkarbesök, psykologiskt stöd och pengar. 

  • Från november 2023 hjälpte UNICEF ungefär 45 000 barn med vinterkläder och kontantstöd till familjerna för att klara de mest akuta behoven under vintern. 

  • UNICEF stöttade också över 74 000 barn i utsatthet; exempelvis barn på institution, barn med funktionsnedsättningar eller barn som utsatts för eller riskerade att utsättas för könsbaserat våld. 

  • I områden som inte kontrolleras av regeringen fick barn med funktionsnedsättningar gå i skolan tillsammans med andra barn, de fick hjälp att utveckla sina sociala färdigheter och fick psykosocialt stöd. 

Flicka bland byggnader - Ukraina 2023

Stöd UNICEFs arbete i Ukraina!

Gåvor via detta formulär öronmärks till Ukraina.

Ge som:

Dina 200 kr kan räcka till 3 st filtar som ger värme. Genom att ge en gåva via detta formulär är du med och stöttar UNICEFs arbete i Ukraina.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka i skyddsrum i tunnelbanan - Ukraina 2024
Ukraina

Efter två år av krig fortsätter barnen i Ukraina att betala det högsta priset. En ny undersökning från UNICEF visar att barn som bor vid frontlinjen har tvingats tillbringa mer än ett halvår i skyddsrum. Många barn har förlorat skolgång, drabbats av ångest och rädsla. De senaste två månaderna har även attacker mot hem, skolor och sjukhus eskalerat.  

Pojke - turkiet 2023
Senaste nyheterna

2023 har varit ett svårt år för barn runt om i världen, inte minst för de 460 miljoner barn som lever i konfliktdrabbade områden. Det visar UNICEFs globala rapport “Humanitarian Action for Children som släpps idag. Oavsett var konflikter blossar upp, vare sig det är Palestina, Ukraina, Haiti, Sudan eller Jemen – är det barnen som betalar det högsta priset.

UN0627046.JPG
Ukraina

Snart har det gått ett år sedan kriget eskalerade i Ukraina. Miljontals barn har tvingats på flykt från flyganfall och bomber. UNICEF var på plats redan innan kriget bröt ut och tack vare givare som du kan vi fortsätta hjälpa barn och familjer som drabbats.