uni362245.jpg

Skolstängningar är ett hot mot

barns och världens framtid

Även om barn inte är de som blir mest sjuka i covid-19, drabbas de hårdast av pandemins konsekvenser. En av de värsta är skolstängningarna, som efter ett drygt år inneburit att nära 170 miljoner barns framtid hotas. Att få stopp på pandemin så att barn kan återvända till skolbänken är av högsta prioritet för UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2021 04 27

Uppdaterad |

2021 04 27

Skolstängningar är ett hot mot barns och världens framtid

I många länder världen över har skolor varit stängda, helt eller delvis, sedan pandemins början. Även om besluten att stänga skolor har baserats på en svårhanterad hälsosituation, är riskerna för barnen stora och konsekvenserna svåra.

I mars 2020 hade skolstängningar resulterat i att hela 89 procent av världens elever – 1,5 miljarder barn – stod utan den skolgång de har rätt till. En siffra som sedan ökade till 1,6 miljarder barn när det var som värst. Samtidigt har två tredjedelar av alla skolbarn inte tillgång till internetuppkoppling. Pandemin har orsakat en global utbildningskris.

uni312341.jpg
En skolgård i Ridgefield, USA, har skyltar med information om att skolan och lekplatsen är stängda på grund av coronapandemin.Foto: © UNICEF/McIlwaine

Som vanligt har de redan mest utsatta barnen drabbats hårdast, de som ofta förlitar sig på skolan för att få mat och rent vatten. Här finns en tydlig risk att effekterna av skolstängningarna kommer att påverka generationer framåt.

I till exempel Syrien stängde regeringen alla skolor under nästan sju månader för att förebygga smittspridning. Enligt en undersökning ledde dessa avbrott och indirekta effekter av pandemin, till att barnarbete ökade med sju procent.

Att skolor världen över hållit stängt sedan pandemins början har inneburit enorma utmaningar för barns utbild­ning och väl­mående.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

uni319836.jpg
Igihozo, 11 år, studerar hemifrån i Rwanda. Hans skola är stängd på grund av coronapandemin, men varje dag lyssnar han på sina lektioner för femte klass på radio. Foto: © UNICEF/Kanobana

Många och allvarliga konsekvenser

Det är väldokumenterat att långa skolstängningar påverkar barn på ett negativt sätt. För de flesta skolbarn världen över är skolan en plats för att träffa vänner, lära sig, få stöd och tillgång till exempelvis vaccin och näringsrik mat. Ju längre skolor hålls stängda, desto värre blir konsekvenserna för barnen.

uni364476.jpg
För flickorna på bilden är det första dagen tillbaka i skolan i Amman, Jordanien, i augusti 2020. Skolorna hade då varit stängda sedan i mars, något som drabbat barnen hårt. Pandemin har gett världen en unik möjlighet att skapa bättre och tryggare skolor,Foto: © UNICEF

Vad gör UNICEF?

Under hela pandemin har UNICEF arbetat hårt för att säkerställa barns rätt till utbildning.

  • Sedan pandemins början har vi trappat upp stödet till länder för att ställa om och skapa mer innovativa lösningar för utbildning. Bland annat genom undervisning på distans via internet, tv, radio och hembesök av lärare med mera.

  • Vi ser till att skolor har tillgång till rent vatten och hygienprodukter för att minska smittspridning och sprider information om hur man kan förebygga att bli sjuk.

  • Vi jobbar för att se till att barn kan fortsätta lära sig på andra sätt när skolor är stängda. Till exempel driver vi tillsammans med partners ett globalt projekt för att kartlägga skolors tillgång till internet, och långsiktigt säkerställa att alla barn och unga får tillgång till kunskap, information och möjligheter att påverka sin egen utveckling och framtid.

Och inte minst gör vi allt vi kan för att få stopp på pandemin så snart som möjligt, så att de allvarliga konsekvenserna för barnen också kan få ett slut. En viktig del av det arbetet är att se till att hela världen får vaccin mot covid-19.

Genom att se till att världen får vaccin kan vi ge barn en plats i en skolbänk igen, och ge alla barn som drabbats en bättre framtid.

Läs mer om vårt arbete och hur du kan hjälpa till:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.