Default hero image

Skolorna öppnar

i Elfenbenskusten

Över en miljon barn i Elfenbenskusten har under flera månader inte haft möjlighet att gå i skolan på grund av oroligheterna i landet sedan presidentvalet i november. Nu jobbar UNICEF tillsammans med landets skolmyndigheter för att kunna öppna skolorna igen.

Skribent |

Publicerad |

2011 05 09

Uppdaterad |

2011 05 09

Skolorna öppnar i Elfenbenskusten

Se ett filmklipp (på engelska) från när eleverna kommer tillbaka till skolan i Bloleu Village i regionen Dix-Huit Montagnes. Skolan har nyligen öppnat men bara två av sex lärare är tillbaka.

Många skolor är förstörda och andra är bebodda av människor som förlorat sina hem och tvingats fly undan våldsamheterna i landet. Tusentals barn har bevittnat grovt våld och sett familjemedlemmar dö eller skadas. UNICEF finns på plats och  arbetar för att skydda utsatta barn och ge traumatiserade barn psykosocialt stöd. Ett led i det arbetet är att se till att barnen går i skolan, där de är i trygg miljö och får tillbaka vardagliga rutiner. Skolutrustning till över en miljon barn över hela landet ska delas ut.

Familjer på flykt = fler elever

I några städer har det stora mängden internflyktingar inneburit att antalet elever är mycket högre än tidigare och att det är stor brist på klassrum. Trots det har en del skolor i norra delen av landet öppnat igen under april och UNICEF löser det ökade elevantalet med undervisning i två skift så att fler barn får plats. I Abidjan är däremot situationen fortarande mycket osäker och elever och lärare avvaktar tills läget är under kontroll.

Skolmaterial på väg

– Barnen är extra hårt drabbade av krisen i landet och skolan kan spela en viktig roll för deras återhämtning. UNICEF kommer att leverera undervisningsmaterial och skolutrustning för att stödja en ”Tillbaka till skolan”-kampanj och samarbetar med myndigheterna för att nå ut med materialet till elever och lärare, berättar Hervé de Lys som är chef för UNICEF i Elfenbenskusten.

Brist på skolor och lärare

Landets utbildningsminister har uppmanat skolorna att öppna i april, men många skolor är så förstörda att de måste byggas upp på nytt för att undervisningen ska kunna starta. Dessutom har många lärare ännu inte kommit tillbaka till sina hemstäder eftersom de fruktar osäkerheten och våldet.Andra väntar på att få ut sin lön innan de börjar jobba igen.

UNICEF arbetar tillsammans med lokala myndigheter för att kartlägga situationen och identifiera de behov som måste täckas. Målet är att all undervisning ska starta så snart som möjligt.

Pengar saknas

UNICEF ber om sex miljoner USD till skolmaterial och lärarutbildning och kommer att rekrytera frivilliga bland lärare och andra lokalsamfund för att stötta kampanjen för att få tillbaka barnen i skolan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.