IMG_0487platt-575x383.jpg

Motverka rasism

i skolan

UNICEF Sverige anser att skolans uppdrag för att förmedla och förankra respekten för mänskliga rättigheter måste tas på större allvar. Det är en viktig motkraft mot rasism. Vi erbjuder filmer och informationsmaterial som kan vara till hjälp.

Skribent |

Publicerad |

2014 09 19

Uppdaterad |

2014 09 19

Motverka rasism i skolan

Sedan flera år har vi kunna följa hur främlingsfientliga, rasistiska och fascistiska idéer tar allt större plats i demokratiska församlingar och parlament i Europa, nu även i Sverige. Dessa ideologier är inte förenliga med grundläggande principer i barnkonventionen såsom rätten till sin identitet, skydd mot diskriminering och friheten att tänka, tycka och tro vad du vill.

Skolans kan vara en viktig arena för att motverka främlingsfientlighet genom att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och öka kunskapen om barnkonventionen. Men tyvärr vet vi att kunskapen bland elever om barnkonventionen är låg och att uppdraget att förankra mänskliga rättigheter ofta faller mellan stolarna. Dessutom visar en undersökning från Skolvärlden att över 60 procent av lärare haft elever som har framfört främlingsfientliga åsikter på lektionstid, men att bara fyra av tio gymnasielärare anser att skolan har förmåga att bemöta dem.

Samtidigt öppnar Skolverket upp för att släppa in partier med främlingsfientliga agendor för att propagera i skolan, vilket vi har kritiserat . När partier som företräder en annan värdegrund än den som skolan vilar på släpps in i skolan faller ett stort ansvar på skolans axlar för att balansera informationen.

UNICEF har material för att diskutera både barnkonventionen och situationen för barn på flykt. Mellanlandet  är en dokumentärfilm om barn och unga på flykt, i Sverige, Italien och Kongo. Vi får träffa barn och unga som ger sina olika perspektiv och erfarenheter av att befinna sig på flykt och hur det är att leva långt ifrån de rättigheter som många tar för givna. Studiematerialet Flykten slutar här består av berättelser från barn och fakta om flyktingar i världen och asylprocessen i Sverige.

Ett annat sätt för att integrera arbete med solidaritet och globala rättigheter i skolan är att engagera eleverna i Operation dagsverke . Det blir en praktisk lektion i barnets rättigheter och alla skolor får tillhörande studiematerial.

UNICEF arbetar för att barnets rättigheter ska respekteras över hela världen, även i Sverige. Att motverka främlingsfientlighet och rasism är en självklar del i detta uppdrag.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.