IMG_0487platt-575x383.jpg

Motverka rasism

i skolan

UNICEF Sverige anser att skolans uppdrag för att förmedla och förankra respekten för mänskliga rättigheter måste tas på större allvar. Det är en viktig motkraft mot rasism. Vi erbjuder filmer och informationsmaterial som kan vara till hjälp.

Skribent |

Publicerad |

2014 09 19

Uppdaterad |

2014 09 19

Motverka rasism i skolan

Sedan flera år har vi kunna följa hur främlingsfientliga, rasistiska och fascistiska idéer tar allt större plats i demokratiska församlingar och parlament i Europa, nu även i Sverige. Dessa ideologier är inte förenliga med grundläggande principer i barnkonventionen såsom rätten till sin identitet, skydd mot diskriminering och friheten att tänka, tycka och tro vad du vill.

Skolans kan vara en viktig arena för att motverka främlingsfientlighet genom att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och öka kunskapen om barnkonventionen. Men tyvärr vet vi att kunskapen bland elever om barnkonventionen är låg och att uppdraget att förankra mänskliga rättigheter ofta faller mellan stolarna. Dessutom visar en undersökning från Skolvärlden att över 60 procent av lärare haft elever som har framfört främlingsfientliga åsikter på lektionstid, men att bara fyra av tio gymnasielärare anser att skolan har förmåga att bemöta dem.

Samtidigt öppnar Skolverket upp för att släppa in partier med främlingsfientliga agendor för att propagera i skolan, vilket vi har kritiserat . När partier som företräder en annan värdegrund än den som skolan vilar på släpps in i skolan faller ett stort ansvar på skolans axlar för att balansera informationen.

UNICEF har material för att diskutera både barnkonventionen och situationen för barn på flykt. Mellanlandet  är en dokumentärfilm om barn och unga på flykt, i Sverige, Italien och Kongo. Vi får träffa barn och unga som ger sina olika perspektiv och erfarenheter av att befinna sig på flykt och hur det är att leva långt ifrån de rättigheter som många tar för givna. Studiematerialet Flykten slutar här består av berättelser från barn och fakta om flyktingar i världen och asylprocessen i Sverige.

Ett annat sätt för att integrera arbete med solidaritet och globala rättigheter i skolan är att engagera eleverna i Operation dagsverke . Det blir en praktisk lektion i barnets rättigheter och alla skolor får tillhörande studiematerial.

UNICEF arbetar för att barnets rättigheter ska respekteras över hela världen, även i Sverige. Att motverka främlingsfientlighet och rasism är en självklar del i detta uppdrag.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skola-Pakistan-2023
Senaste nyheterna

Över 600 miljoner barn och unga i världen kan inte läsa en enkel text eller lösa enkla räkneuppgifter, trots att två tredjedelar av dem går i skolan. Världen står inför en global utbildningskris och värst är det för flickor. Utan utbildning riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till.

un0535370.jpg
Skolstart

Världen står inför en global utbildningskris. Miljoner barn har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp. Fler än två av tre 10-åringar i världen kan inte läsa och förstå en enkel text, en rejäl ökning på bara ett par år. UNICEF arbetar för att alla barn ska få utbildning och rätt kunskap för att i framtiden kunna leva ett bra liv. Ett av de barn som har kunnat återvända till skolan med UNICEFs hjälp är 13-årige Ahmad från Syrien.

un0359802-1-scaled-e1648652382618.jpg
Skolstart

Redan innan pandemin var utbildningsnivån i många länder extremt låg och en global utbildningskris stod för dörren. Efter två år av skolstängningar har miljoner barn ännu inte återvänt till skolan. Många av dem riskerar att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. Det visar UNICEFs rapport Are children really learning?