Flicka i skyddsrum i tunnelbanan - Ukraina 2024

Två år av krig

i Ukraina 

Efter två år av krig fortsätter barnen i Ukraina att betala det högsta priset. En ny undersökning från UNICEF visar att barn som bor vid frontlinjen har tvingats tillbringa mer än ett halvår i skyddsrum. Många barn har förlorat skolgång, drabbats av ångest och rädsla. De senaste två månaderna har även attacker mot hem, skolor och sjukhus eskalerat.  

Skribent |

Publicerad |

2024 02 23

Uppdaterad |

2024 02 23

Barn i Ukraina har tillbringat ett halvår i skyddsrum

Efter två år av krig fortsätter barnen i Ukraina att betala det högsta priset. En ny undersökning från UNICEF visar att barn som bor vid frontlinjen har tvingats tillbringa mer än ett halvår i skyddsrum. Många barn har förlorat skolgång, drabbats av ångest och rädsla. De senaste två månaderna har även attacker mot hem, skolor och sjukhus eskalerat.  

– Tänk dig att du ständigt måste fly ner till ett mörkt rum, utan tillräckligt med mat eller vatten, rädd för att du inte kommer överleva. Det är verkligheten för miljontals barn i Ukraina, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige. 

Nu har det gått två år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och miljontals barn och familjer tvingades på flykt. Mer än 17 miljoner människor, varav 4 miljoner barn, är i behov av humanitär hjälp i Ukraina. Skolor har blivit måltavlor för attacker och tusentals har antingen förstörts, skadats eller tvingats stänga av säkerhetsskäl. Resultatet är att miljontals barn har fått sin utbildning avbruten och blivit avskurna från sin trygga vardag, samtidigt som flyglarmet ständigt tvingar dem att ta skydd i skyddsrum. Allt detta skapar svåra traumatiska upplevelser hos barnen. Enligt ny data från UNICEF, så har barn som befinner sig vid frontlinjen tillbringat 2800 till 4800 timmar i skyddsrum. Det motsvarar fyra till sex och en halv månad under marken. 

Hälften av alla 13 till 15-åringar lider av posttraumatisk stress

En undersökning från UNICEF visar även att hälften av 13 till 15-åringar hade svårt att sova, och var femte upplevde flashbacks, vilket är typiska tecken på posttraumatiskt stressyndrom.  Pernilla Baralt, som reste till Ukraina i december, berättar om möten med barn som inte satt sin fot i en skola på flera år. Många av dem har varit på flykt upprepade gånger och kämpar med psykisk ohälsa till följd av konflikten.  

– Jag träffade tioåringar som aldrig varit i skolan. Aldrig fått sitta i ett klassrum tillsammans med sina klasskompisar. Inte haft möjlighet att leka med sina klasskompisar. I ett klassrum som borde sjuda av aktivitet och lek satt de flesta barn för sig själva, ovana vid att interagera med andra barn, säger Pernilla.  

En utmaning är även att många barn och unga inte vågar söka hjälp då de är rädda för stigmatisering, eller att de inte finns tillräckligt stöd. Tre fjärdedelar, i åldrarna 14 till 34 år, rapporterade nyligen att de behöver emotionellt eller psykologiskt stöd. Trots de sökte mindre än en tredjedel av dem hjälp. Det är avgörande att barn får psykiskt stöd så tidigt som möjligt för att förhindra att sådana problem utvecklas till livslånga problem.   I samarbete med lokala myndigheter har UNICEF bland annat bidragit till att renovera skyddsrum i skolor och förskolor, säkrat tillgången till utbildning digitalt för barn som inte kunnat ta sig till skolan och stöttat lärare i att anpassa undervisningen till nya förutsättningar.    
 
–  Allt vi gör nu och framöver spelar roll för barn i Ukraina och för landets framtid. Det kommer att krävas stora investeringar under lång tid. Att investera i barns trygghet, säkerhet, hälsa och utbildning är alltid viktigt särskilt i länder som befinner sig i konflikter och katastrofsituationer. Det skapar hopp och bygger framtidstro, säger Pernilla.  

Fakta om kriget i Ukraina:  

  • 4,1 miljoner barn är i behov av humanitärt stöd. 

  • 17,6 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd. 

  • 3,7 miljoner människor är på flykt inom landet. 

  • 3798 skolor har förstörts eller skadats, 2321 skolor är stängda på grund av säkerhet. 

  • 5,3 miljoner barn har fått sin utbildning avbruten. 

UNICEFs insatser:  

  • Under 2023 nådde UNICEF totalt 8,76 miljoner människor, inklusive 2,96 miljoner barn, med humanitär hjälp; bland annat tillgång till primärvård, rent vatten, psykosocialt stöd, utbildning och kontantstöd. 

  • Efter att Kakhovka dammen förstördes såg UNICEF till att över en miljon människor fick tillgång till säkert dricksvatten, hygienprodukter, läkarbesök, psykologiskt stöd och pengar. 

  • Från november 2023 hjälpte UNICEF cirka 45 000 barn med vinterkläder och kontantstöd till familjerna för att klara de mest akuta behoven under vintern. 

  • UNICEF stöttade också över 74 000 barn i utsatthet; exempelvis barn på institution, barn med funktionsnedsättningar eller barn som utsatts för eller riskerade att utsättas för könsbaserat våld. 

  • I områden som inte kontrolleras av regeringen fick barn med funktionsnedsättningar gå i skolan tillsammans med andra barn, de fick hjälp att utveckla sina sociala färdigheter och fick psykosocialt stöd. 

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Abba 1979 - cropped for desktop
Guatemala

1979 släppte ABBA låten Chiquitita som blev en världshit. Intäkter från låten skänker ABBA sedan dess till UNICEFs arbete för flickors rättigheter. Bara under 2023 såg Chiquitita till att tusentals utsatta flickor i Guatemala fick stöd, skydd och hopp.

Rasmassor - Gaza 2024
Gaza

Fler och fler barn dör nu av svält i norra Gaza. “Jag såg papperstunna barn, samtidigt som nödhjälp finns bara några mil bort. Det är obscent, och det blir bara värre för varje dag som går”, säger UNICEFs talesperson James Elder.

Barn bland rasmassor - Gaza 2024
Gaza

En svältkatastrof i Gaza är nära. Varje dag svälter barn ihjäl, och vart tredje barn under två år i norra Gaza är akut undernärt. Senast i maj kommer norra Gaza uppleva massvält om UNICEF och andra hjälporganisationer inte får komma in med nödhjälp i stor skala. Men varför släpps inte hjälpen in?