Default hero image

Vaccin räddar liv

i Afghanistan

En vaccinationskampanj som stöds av UNICEF presenterades nyligen i Afghanistan. Kampanjen har två mål: att minska antalet barn som dör i mässling med 90 procent samt att förhindra att mammor och spädbarn dör i stelkramp.

Skribent |

Publicerad |

2006 09 14

Uppdaterad |

2006 09 14

Vaccin räddar liv i Afghanistan

New York, USA, Afghanistan

Varje år dör 10,5 miljoner barn under fem år, majoriteten dör av sjukdomar som går att bota. Den 18 september hålls en konferens i New York som kommer att handla om barns överlevnad. Konferensen uppmanar, i linje med FNs millenniemål, till handling för att minska barnadödligheten med två tredjedelar till år 2015. Det här är den första i en serie rapporter från UNICEF inför konferensen.

Generellt sett är Afghanistans spädbarnsdödlighet, på hela 25 procent, alarmerande hög. Mässling ligger bakom de flesta dödsfallen. Stelkramp är oftast ett resultat av ohygieniska förhållanden under förlossningen och tar flest liv bland nyblivna mammor och deras bebisar.

I den komplexa ansträngningen som väntar i Afghanistan, kommer över 4 miljoner barn under fem år att bli vaccinerade mot mässling. Uppskattningsvis 4,2 miljoner kvinnor i barnafödande åldrar kommer att få vaccin mot stelkramp. Vaccinerade mammor överför en immunitet mot stelkramp till sina bebisar som håller i sig under barnets första nio månader.

“, säger Afghanistans vice hälsominister, Dr. Faizullah Kakal.

Avlägsna områden kommer först

Bamyan är en av de avlägsna provinser som berörs av kampanjen. Människorna här har uthärdat decennier av krig, vilket har gjort att befolkningen tvingats flytta och lever utspritt. Beläget i den bergiga delen i centrala Afghanistan är Bamyan en utmaning för sjukvårdspersonalen som kommer att utföra vaccinationerna. Både med tanke på framkomlighet och på säkerhet.

“, säger UNICEFs hälsorådgivare Dr. Agostino Paganini. “

Baymans innevånare har begränsad tillgång till hälsovård. Provinsen har en av världens högsta dödsfrekvens bland barn och mödrar.

UNICEF med samarbetspartners levererar vaccin och utbildar hälsovårdspersonal för att resa till avsides liggande regioner som Bayman. Tillfälliga vaccinationscentraler slås upp mitt i byar, dit barnen går och får sin mässlingspruta. Samtidigt går arbetslag från hem till hem för att vaccinera kvinnorna mot stelkramp.

Samhällsbaserad strategi

Mariam, en ung mamma, bor med sin familj i Faqira i Bayman. Hennes barn har fått vaccin mot mässling och Mariam vaccinerades mot stelkramp i sitt hem.
“, säger hon.

Vaccinationskampanjen förväntas täcka hela Afghanistan i etapper, med start i de svårtillgängliga provinserna. Vaccinationsteam planerar att besöka dessa provinser innan november, då snön vanligtvis stoppar framfarten på vägarna. Den andra etappen innefattar 25 provinser till.

På inrådan av Världshälsoorganisationen kommer ytterligare omgångar med kompletterande mässlingvaccin och service att vara nödvändig för att försäkra en ihållande minskning av spädbarns- och mödradödlighet.

Samtidigt med den UNICEF-stödda kampanjen driver Afghanistan en samhällsbaserad strategi för långsiktig hälsa som ska öka kvinnors och barns tillgång till primärvård, rutinmässig vaccinering och utbildade barnmorskor.

Sjukdomar som mässling och stelkramp kan lätt förebyggas, och Afghanistans dubbla kampanj för att bekämpa dessa sjukdomar kommer att säkra ett hälsosammare liv för barnen och deras mammor.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.

Vaccinerat barn - Indien 2022
Barnadödlighet

De senaste tre åren har 67 miljoner barn i världen inte vaccinerats mot de mest dödliga barnsjukdomarna, det visar en rapport från UNICEF som släpptes den 20 april. Det är den största tillbakagången av vaccinationer på decennier. Redan ser vi konsekvenserna i form av mässlings- och polioutbrott. UNICEF varnar för allvarliga bakslag för barns liv och hälsa.