Default hero image

I Burundi är svåra luftvägsinfektioner som beror på pneumokocker den näst vanligaste dödsorsaken bland barn som är yngre än fem år. Det ska man nu ändra på. Med stöd av UNICEF, WHO med flera, har landets allmänna barnvaccinationsprogram utökats med ett vaccin mot pneumokocker. Det kommer att rädda många barns liv.

Skribent |

Publicerad |

2011 09 23

Uppdaterad |

2011 09 23

Vaccin mot pneumokocker ska minska barnadödligheten i Burundi

Dödar en miljon barn om året

Varje år dör 1,6 miljoner människor av pneumokockinfektioner och så många som 1 miljon av dem är barn. De flesta dödsfall som beror på pneumokocker orsakas av lunginflammationer (89 procent), hjärnhinneinflammation (6 procent) och andra allvarliga infektioner (5 procent). Omkring 90 procent av dödsfallen sker i utvecklingsländer. Bland barn är lunginflmmation den huvudsakliga dödsorsaken av alla infektionssjukdomar, framför allt i utvecklingsländerna.

Vaccinet når 320 000 spädbarn

Enligt statistik från hälsomyndigheterna i Burundi är svåra luftvägsinfektioner som beror på pneumokocker den näst största dödsorsaken bland landets barn under fem års ålder. Det vill myndigheterna försöka ändra på. Med stöd av UNICEF, WHO med flera, införs nu vaccin mot pneumokocker i rutinerna för landets allmänna barnvaccinationsprogram. Dessa nationella vaccinationer når 320 000 spädbarn, 0-11 månader gamla, och inkluderar även vaccin som till exempel tuberkulos, polio, mässling, difteri, stelkramp, kikhosta och hepatit B.

– Av alla hälsoinsatser i världen är vaccinationer den mest effektiva och billigaste metoden som räddar miljontals barns liv världen över, säger Mr Souleymane Diabate, chef för UNICEF i Burundi. Att vaccinera mot pneumokocker är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få ned barnadödligheten i utvecklingsländer;

Vaccin är en rättighet

Burundi är ett av en handfull länder i Afrika som tar det här steget framåt. I industriländerna används det här vaccinet redan, med mycket bra resultat. UNICEF arbetar över hela världen tillsammans med regeringar och andra organisationer för att se till att vaccin blir en rutin som når ut till alla barn.

– Vaccinationer är inte en förmån som bara vissa barn har möjligheten att få, säger Souleymane Diabate. Vaccinationer är en rättighet som måste uppfyllas för alla barn i hela världen.

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.

Vaccinerat barn - Indien 2022
Barnadödlighet

De senaste tre åren har 67 miljoner barn i världen inte vaccinerats mot de mest dödliga barnsjukdomarna, det visar en rapport från UNICEF som släpptes den 20 april. Det är den största tillbakagången av vaccinationer på decennier. Redan ser vi konsekvenserna i form av mässlings- och polioutbrott. UNICEF varnar för allvarliga bakslag för barns liv och hälsa.