UNI168545-575x384.jpg

I måndags nåddes en överenskommelse om eldupphör i Sydsudan. UNICEF uppmanar nu stridande grupper att snarast följa detta om inte landet ska riskera en näringskris i de konfliktdrabbade områdena.

Skribent |

Publicerad |

2015 02 05

Uppdaterad |

2015 02 05

Sydsudan riskerar näringskris om inte våldet tar slut

Konflikten i Sydsudan skapar en allt större brist på mat. Striderna försvårar också hjälparbetet vilket drabbar de allra mest utsatta mycket hårt. Matbristen orsakar också större flyktingströmmar i de drabbade områdena.

– UNICEF måste få tillträde till de avlägsna områden som just nu är onåbara på grund av våldet. Det är här krisen just nu tar form. Båda parter i överenskommelsen om eldupphör måste komma fram till en långsiktig lösning, annars väntar en växande hungerkatastrof när torrperioden är över, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Vi är ständigt beredda och om våldet ökar kommer vi att förlora transportvägar och få ännu svårare att nå fram till utsatta. Det vore katastrofalt för allvarligt undernärda barn och kan snabbt öka dödligheten.

För små barn blir undernäring snabbt livshotande

Minst 229 000 barn uppskattas lida av svår akut undernäring i Sydsudan. Antalet har dubblerats sedan konflikten startade för drygt ett år sedan. Nyanwot Lam, två år, är ett av de barn i Sydsudan som drabbats av akut undernäring. Hennes mamma lyckades ta henne till ett sjukhus som stöds av UNICEF i huvudstaden Juba. Här får Nyanwot högenergimjölk  varannan timme för att bota undernäringen, och en chans att bli frisk igen.

UNI168545-575x384.jpg
Nyanwot Lam, 2 år, sitter bredvid sin mamma Nyabol Hion vid sjukhuset i Juba där Nyanwot vårdas för akut undernäring.Foto: © UNICEF/Nesbitt

Nyanwot Lam, 2 år, sitter bredvid sin mamma Nyabol Hion vid sjukhuset i Juba där Nyanwot vårdas för akut undernäring. Foto: © UNICEF/Nesbitt

Tillsammans med WFP (FN:s livsmedelsprogram) fortsätter vi samarbetet för att hjälpa undernärda barn. Vi flyger in team av experter till avlägsna områden som helt skurits av från humanitär hjälp. Bland annat undersöker experterna barn för undernäring och ser till att de får vård. Teamen ser också till att ensamma barn registreras för familjeåterförening, ger barn grundläggande hälsovård och utbildning, samt tillhandahåller utrustning och produkter för att rena vatten. Hittills har cirka 600 000 människor, varav mer än 142 000 barn under fem år, fått hjälp under 37 gemensamma insatser.

Under 2014 såg vi tillsammans med partners till att omkring 100 000 svårt undernärda barn i Sydsudan fick vård. 2015 siktar vi på att nå 137 000 svårt undernärda barn under fem år.

Läget för undernärda barn är akut. Mer pengar behövs nu för att UNICEF ska kunna utöka arbetet med att motverka undernäring och rädda barns liv. Du kan hjälpa till. Ge en gåva idag. Eller köp högenergimjölk eller  näringsrik nötkräm i vår gåvoshop. Tre påsar nötkräm om dagen kan vara allt som behövs för att rädda ett undernärt barns liv. Tack.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.