Default hero image

Ytterligare 750 000 människor riskerar att dö när svälten nu drabbat ännu en provins i södra Somalia. Totalt fyra miljoner somalier i sex provinser är nu i behov akut katastrofhjälp. Av dessa är 1,5 miljon barn. UNICEF finns på plats och ökar nu insatserna för barnen.

Skribent |

Publicerad |

2011 09 07

Uppdaterad |

2011 09 07

Svältkatastrofen i Somalia förvärras: UNICEF utökar insatserna

UNICEF finns på plats i södra Somalia

UNICEF når in med hjälp i södra Somalia. Utöver kontoren i Mogadishu, Baidoa och Jowhar arbetar personalen ute i olika delar av regionen. Var och när beror på säkerhetsläget, som varierar från dag till dag. UNICEF samarbetar dessutom med fler än 70 olika partnerorganisationer i södra Somalia, bland annat internationella frivilligorganisationer, lokala utbildningskommittéer och andra mindre lokala organ.

Utökade insatser för barnen:

450 000 barn i åldern sex månader till fem år beräknas vara akut undernärda. 190 000 av dessa riskerar att dö inom några veckor, men får de hjälp i tid kan de snabbt återhämta sig. UNICEF arbetar för fullt i området och utökar nu katastrofinsatserna för att ge fler barn och deras familjer tillgång till mat, näringstillskott, rent vatten, hälsovård och vaccin:

  • UNICEF stödjer 800 mat- och näringscenter runt om i Somalia. 500 av dem ligger i de södra delarna av landet där svälten är som värst. Hittills har 7000 barn/månad fått hjälp här, men genom att öka insatserna räknar man nu med att kunna hjälpa 17 000 barn i månaden.

  • 200 000 familjer i månaden kommer att få matpaket under de kommande sex månaderna.

  • Två miljoner barn kommer att vaccineras mot mässling.

  • 300 mödravårdscentraler och barnavårdscentraler kommer att förses med sjukvårdsutrustning, så att de är rustade för att hjälpa upp till 2,5 miljoner kvinnor och barn.

  • Utökade vattentransporter och fler borrade brunnar beräknas ge ytterligare 300 000 barn tillgång till rent vatten.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.