Default hero image

Barn från ursprungsbefolkningar får ofta sämre hälsovård, utbildning och mindre skydd mot våld och exploatering än andra barn. Det visar en UNICEF-rapport.

Skribent |

Publicerad |

2004 02 24

Uppdaterad |

2004 02 24

Barn från ursprungsbefolkningar är mer utsatta enligt UNICEF-rapport

Det finns stora skillnader mellan barn från ursprungsbefolkningar och övriga barn.
Inom ursprungsbefolkningar:

  • vaccineras barn generellt mer sällan

  • är barnadödligheten högre

  • börjar färre barn i skolan

  • är frekvensen av avhopp större bland de barn som börjar i skolan

Den största diskrimineringen av dessa barn sker inom områden som:
hälsa och sjukvård, utbildning, respekt för kulturell identitet, skydd från våld och exploatering samt deltagande i beslutsprocesser.

Med utgångspunkt från dessa områden presenterar Innocenti i sin rapport fyra förslag på vad arbetet för att hjälpa de här barnen ska inrikta sig på:

  • Hälsa – öka tillgängligheten till sjukvård, särskilt i avlägsna områden.

  • Utbildning – erbjuda dubbelspråkiga utbildningsprogram.

  • Skydd och stöd – försäkra att det juridiska systemet uppvisar kulturell medvetenhet.

  • Medverkande i beslutsprocessen – göra det möjligt för och uppmuntra barn som tillhör olika minoritetsgrupper att delta i både nationella och internationella diskussioner.

“Om vi ska kunna minska fattigdomen, spridningen av hiv/aids samt erbjuda alla barn skolgång, måste vårt arbete fokusera på de barn som är mest sårbara, vilket bland annat är barn som tillhör olika ursprungsbefolkningar”, säger Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef.

Vill du veta mer eller har frågor runt Innocentis rapport kan du kontakta:
Salvador Herencia (+39 055) 20 33 354, sherencia@unicef.org eller
Patrizia Faustini (+39 055) 20 33 253, pfaustini@unicef.org

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.