Default hero image

Afrikas horn – ett

år efter katastrofen

Det har gått ett år sedan FN först klassade södra Somalia som svältområde. Andelen akut undernärda var då uppe i 30 procent av befolkningen i området. På hela Afrikas horn var över 13 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd. Tack vare omvärldens engagemang och generösa bidrag har UNICEF kunnat öka sina akuta insatser och det långsiktiga utvecklingsarbetet i Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti.

Skribent |

Publicerad |

2012 07 19

Uppdaterad |

2012 07 19

Afrikas horn – ett år efter katastrofen

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Stödet från omvärlden, i kombination med regn och nya skördar, bidrog till att bromsa undernäringen och räddade oräkneliga liv under det gångna året. Men krisen är långt ifrån över. Över åtta miljoner människor i Somalia, Etiopien och Kenya behöver fortfarande humanitärt bistånd. Barnen är särskilt sårbara på grund av fattigdom, undernäring, sjukdomar och hotet om liknande katastrofer i framtiden.  

– Våra hjälpinsatser och förnödenheterna nådde miljoner barn och deras familjer. Tyvärr var det omöjligt att ta sig fram i vissa områden och där är barnen fortfarande utsatta. Vi måste fortsätta med katastrofhjälp där det behövs. Samtidigt behöver vi arbeta nära lokalsamhällena för att stärka deras egen kapacitet att klara av framtida kriser, säger Elhadj As Sy, chef för UNICEF i regionen.

Exempel på katastrofhjälp som nått fram

UNICEF fick sammanlagt in drygt 2, 7 miljarder kronor till katastrofhjälpen på Afrikas horn. Den budgeten har räckt till både akuta insatser och det långsiktiga utvecklingsarbetet i de drabbade delarna av Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti. Här är exempel på UNICEFs arbete under året som har gått:

  • Sedan juli 2011 har nära en miljon barn behandlats för undernäring på Afrikas horn.

  • Mellan juli och december 2011 distribuerades 63 000 ton förnödenheter. Hälften var näringsersättning och näringstillskott.

  • På kliniker för undernärda barn i Somalia kunde UNICEF, tillsammans med sina 76 samarbetspartners (de flesta lokala organisationer), behandla över 455 000 barn.

  • I Kenya behandlades 180 000 undernärda barn. En kombination av insatser inom områdena näring, vatten och sanitet i området Turkana ledde till att den akuta undernäringen minskade från 37,4 procent till 13,7 procent.

  • I Etiopien behandlades 288 000 akut undernärda barn.

  • I Etiopien anställdes 34 000 hälsoarbetare som framförallt arbetade med vård av undernärda barn i de drabbade områdena.

Långsiktig förbättring

För att förhindra framtida katastrofer arbetar UNICEF med att stärka lokalsamhällenas infrastruktur. Där ingår långsiktiga projekt inom områdena hälsovård, utbildning, näring och sanitet. UNICEF och samarbetspartners satsar även på särskilt utsatta familjer, bland annat genom direkta kontantöverföringar.

Under den värsta krisen flydde många människor sina hem. Fortfarande lever 626 000 somaliska flyktingar i Kenya och Etiopien. I Somalia är över en miljon människor interna flyktingar, nära 60 procent av dem är barn.

Konflikter och oroligheter, torka och fortsatt begränsad framkomlighet för hjälporganisationer, utgör ett stort hot mot de här barnen och deras familjer. Där finns redan tecken på att situationen återigen kan förvärras i södra Somalia, där väldigt många barn under fem år fortfarande lider av akut undernäring. Läs mer om insatserna mot undernäring i Somalia här.

Som i alla katastrofer drabbas barnen värst. Hjälp oss att fortsätta rädda liv. Ge en gåva till UNICEFs arbete i katastrofer.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.