Default hero image

40 000 barn riskerar att

dö i Östra Afrika

Trots flera skyfall under april är situationen fortfarande lika allvarlig på Afrikas horn. Flera års torka har redan dödat hälften av boskapen i området och befolkningen svälter. UNICEF befarar att de värst drabbade barnen kommer att dö om ingenting görs omedelbart.

Skribent |

Publicerad |

2006 05 18

Uppdaterad |

2006 05 18

40 000 barn riskerar att dö i Östra Afrika

1,2 miljoner barn behöver hjälp

I gränstrakterna mellan Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya och Somalia lever nära 16 miljoner nomader som har sin boskap som levebröd. Hälften av dem är i stort behov av hjälp, varav 1,2 miljoner barn. De söker nu konstant efter vatten och bete till sina djur. Många har ingenting alls kvar att leva av och kämpar desperat för att få tag på mat och vatten och hitta något sätt att försörja familjen. UNICEF bedömer att 300 000 barn i området är undernärda, varav cirka 40 000 så allvarligt att de kommer att dö om de inte får behandling omedelbart.

Regnet förvärrar katastrofen

De kraftiga regnen har snarare förvärrat katastrofen på många platser. Den torra marken suger inte upp vattnet som sköljer bort tidiga grödor, förorenar vattenkällor och sprider snabbt sjukdomar som malaria och kolera som tar livet av de redan så svaga barnen.

Återkommande kriser

Under många år har länderna på Afrikas horn härjats av hungerkatastrofer. År 2000 dog nästan 100 000 människor under en svår torka i regionen. Till och med under goda tider har barnen i det här vidsträckta och karga landskapet små möjligheter att någonsin få se en hälsocentral, ett klassrum, en brunn eller en asfalterad väg.

Mobila hjälpinsatser krävs

Familjerna följer ständigt sin boskap i jakten på mat och vatten. Det enda sättet att hjälpa befolkningen här under de återkommande kriserna är att anpassa insatserna till deras nomadliv. UNICEF har därför tillsammans med sina samarbetsorganisationer redan börjat ändra i sina rutiner. Mobila näringscenter söker upp familjerna och behandlar allvarligt undernärda småbarn. Dessutom utbildar man lärare som ska resa runt med familjerna.

Mer pengar behövs nu

UNICEF har hittills bara fått in en tredjedel av det belopp som organisationen tidigare bett om. Mer pengar behövs omgående för att kunna lösa den akuta situationen i området och för att med mobila tjänster kunna bygga upp ett stabilt försvar mot de återkommande kriserna.
Här kan du skänka pengar till UNICEFs arbete för barn i katastrofer »

Läs mer om katastrofen på Afrikas horn i UNICEFs multimediarapport »

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.