Default hero image

  Den humanitära situationen på Afrikas Horn är akut. I dagsläget löpertre miljoner barn risk att dö i undernäring och sjukdomar. Totalt är över 14miljoner människor i regionen i akut behov av humanitär hjälp för att klarasina grundläggande behov av mat, dricksvatten och mediciner.

Skribent |

Publicerad |

2008 09 07

Uppdaterad |

2008 09 07

3 miljoner barn på Afrikas Horn hotas av svält och sjukdomar

Den humanitära situationen på Afrikas Horn är akut. I dagsläget löper tre miljoner barn risk att dö i undernäring och sjukdomar. Totalt är över 14 miljoner människor i regionen i akut behov av humanitär hjälp för att klara sina grundläggande behov av mat, dricksvatten och mediciner.

UNICEF varnar nu för att läget ytterligare försämras och att krisen kan komma att omfatta ytterligare miljoner fler barn om inte den internationella responsen omgående trappas upp.

- Vi måste få fram mer pengar nu annars kan det vara för sent att förhindra att miljoner människor dör, säger Per Engebak, chef för UNICEF i Öst- och Centralafrika.

Afrikas Horn är hårt drabbat av mångåriga konflikter, som t ex i Somalia, Etiopien och Eritrea. Krig och oroligheter att tvingat många människor på flykt från sina hem, sina odlingar och sin boskap. Dessutom råder långvarig torka i länderna vilket lett till matbrist med mycket höga matpriser, och brist på dricksvatten.

I Somalia är 3,2 miljoner människor i behov av humanitär hjälp och det är en ökning med 77 procent sedan januari i år.

Av olika anledningar saknar många gånger myndigheterna möjlighet att möta människornas behov och i vissa fall kan de ha negativ inverkan på humanitära hjälpinsatser.

Det händer till och med att hjälparbetare hindras av myndighetspersoner och ibland attackeras de avsiktligt av beväpnade grupper.

-  Den osäkra situationen försvårar möjligheterna att nå behövande med hjälpinsatser, säger Engebak.

De kraftigt stigande matpriserna är också en faktor som har stor negativ inverkan på förmågan att nå hjälpbehövande. I några av de värst drabbade områdena har matpriserna stigit med 200 procent under de senaste åtta månaderna och många familjer har inte ens råd att köpa säd. Det betyder också att hjälporganisationerna inte har råd att köpa de mängder med säd och annan mat som krävs för att hjälpa hungrande befolkningar.

Stigande bränslekostnader (i Somalia har bränslet gått upp mellan 300 och 1 000 procent) minskar möjligheterna att transportera mat och dricksvatten.

UNICEF finns på plats i alla länder i regionen och hjälper barnen och deras familjer bland annat genom att sätta upp särskilda näringskliniker för att behandla akut undernärda barn.

I ett av de drabbade länderna Etiopien, tillverkas ett näringstillskott för undernärda barn som visat sig vara en mycket effektiv behandling. Men behoven överstiger produktionen och UNICEF hjälper nu till med att skaffa fram mer från andra håll i världen. För att få fram tillräckligt för att rädda barnen behövs mer pengar.

I oktober ska UNICEF genomföra en omfattande hälsovårdsinsats för barn i Somalia. Målet är att vaccinera 1,5 miljoner barn under fem års ålder mot mässling och ge dem A-

Vitamintillskott, allt för att förhindra att barnadödligheten fortsätter att öka i landet.

Den svåra matkrisen får också andra negativa effekter – det förekommer rapporter om att barn slutar skolan för att de inte orkar gå i skolan och för att de måste bidra till att skaffa mat och vatten. Dessutom rapporteras att flickor prostituerar sig för att tjäna pengar till familjens överlevnad.

Hjälp barn i krig och katastrofer. Skänk en gåva här!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.