uni9892.jpg

Vart tredje barn i världen

är förgiftat av bly

Fler barn än vad som tidigare varit känt drabbas av blyförgiftning, visar en ny rapport från UNICEF och organisationen Pure Earth. Omkring 800 miljoner – ungefär vart tredje barn världen över – har för höga nivåer av bly i blodet, något som kan orsaka mycket allvarliga skador.

Skribent |

Publicerad |

2020 08 04

Uppdaterad |

2020 08 04

Vart tredje barn i världen är förgiftat av bly

Bly är ett kraftigt nervgift som orsakar permanenta skador på barns hjärnor, hälsa och utveckling. Det är särskilt farligt för bebisar och barn under fem år då barnens hjärnor aldrig får chansen att utvecklas som de ska, vilket leder till livslånga neurologiska, kognitiva och fysiska nedsättningar.

Vid omkring fem mikrogram bly per deciliter blod är nivåerna så höga att det kan orsaka skador. Rapporten The Toxic Truth: Children’s exposure to lead pollution undermines a generation of potential visar att 800 miljoner barn har den här nivån av bly i sitt blod, eller ännu högre. Omkring hälften av barnen lever i södra Asien.

Med få tidiga symptom leder blyförgiftning i tysthet till potentiellt dödliga konsekvenser för barn.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

– När vi nu vet hur omfattande det här problemet är, och vilka svåra skador det orsakar, måste vi agera för att skydda barnen en gång för alla, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Farlig återvinning av blybatterier en stor orsak

Rapporten visar att dålig återvinning av blybatterier är en stor anledning till att barn förgiftas av bly i låg- och medelinkomstländer, där antalet fordon har tredubblats sedan år 2000. Omkring 50 procent av blybatterierna återvinns på ett osäkert och ofta olagligt sätt, där syra, blydamm och giftiga ångor sprids. Ofta känner varken arbetarna eller samhället runt omkring till riskerna. 

Barn förgiftas också av bly från vattenledningar, industrier, blybaserad färg, blybensin, och vanliga produkter som konservburkar, kryddor, smink och leksaker. Föräldrar som arbetar med bly på olika sätt tar också hem det till sina familjer genom damm i håret, på kläder, händer och skor.

uni157477.jpg
Al Amin, 10 år, arbetar vid ett garage där han lagar bilbatterier, i Tangaildistriktet, Bangladesh.Foto: © UNICEF/Kiron

Många och komplexa konsekvenser

Att exponeras för bly som barn har kopplats till psykisk ohälsa och beteendestörningar, och en ökad risk för brottslighet och våld. Äldre barn riskerar också njurskador och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet, visar rapporten.

Att barn utsätts för bly drabbar inte enbart barnen själva, utan hela deras samhällen. Uppskattningsvis kostar blyförgiftning låg- och medelinkomstländer omkring en triljon dollar (en miljard miljarder dollar!) på grund av barnens förlorade möjligheter att bidra ekonomiskt under sin livstid.

De goda nyheterna är att bly kan återvinnas på ett säkert sätt utan att drabba arbetarna, deras barn eller samhällen.

Richard Fuller, chef för Pure Earth.

– Människor kan utbildas om riskerna med bly och stärkas i att skydda sig själva och sina barn. En sådan investering leder till enorma förbättringar – bättre hälsa, ökad produktivitet, högre intelligens, mindre våld och en ljusare framtid för miljontals barn, säger Richard Fuller, chef för Pure Earth.

UNICEF kämpar för att regeringar i alla drabbade länder ska agera för att skydda barn och stoppa blyförgiftningen. Genom att göra fler tester och uppföljningar, stärka sjukvårdssystem, informera om farorna och införa nya lagstiftningar kring hälsa och miljö, kan en förändring vara möjlig.

Men det behövs mer resurser för att snabbt kunna skydda de mest utsatta barnen. Därför behöver vi din hjälp, bli Världsförälder idag: 

Fakta

  • Omkring 800 miljoner barn – ungefär vart tredje barn världen över – har för höga nivåer av bly i blodet.

  • Fem mikrogram eller mer bly per deciliter blod är gränsen som satts av WHO och USA:s smittskyddsmyndighet CDC för när insatser måste göras.

  • Blynivåerna i blodet hos människor i de flesta höginkomstländer har minskat drastiskt sedan blybensin började fasas ut för tio år sedan.

  • Dålig återvinning av blybatterier är en stor anledning till att barn förgiftas av bly i låg- och medelinkomstländer.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.